Úterý, 02. červen 2020

Podbrdské Noviny

Zprávy z regionu Podbrdsko, obce: Hořovice, Zdice, Žebrák, Komárov, Zbiroh, Mirošov, Btová, Cerhovice, Strašice, Točník, Tlustice

Banner

news menu leftnews menu right
Tichá linka – velká pomoc pro neslyšící

logo-tiche-zpravyV ČR žije zhruba půl milionu osob se sluchovým postižením. Málokdo ví, že mnozí z neslyšících používají ke komunikaci pouze znakový jazyk. Ten má oproti češtině zcela jinou gramatiku a pravidla a hlavně nemá psanou podobu. Pro znakující je tak čeština cizím jazykem a dost často se dostávají do složitých problémů, ve kterých by nemuseli být, jen kvůli této komunikační propasti.

PN Hořovicko Denní centrum pro osoby bez přístřeší v Hořovicích
úno
07
2019
Denní centrum pro osoby bez přístřeší v Hořovicích
Informace z regionu - Hořovicko
Napsal: Marta ŠeVac   

Nová budova denního centra pro osoby bez přístřeší je umístěná vedle holobytů za pekárnou a čeká na své využití. Koncem ledna ještě zela prázdnotou a dokonce uvnitř ještě nebyly ani instalované dveře. Foto: Naďa Kolenská. V zápisu z jednání rady, které proběhlo ve středu 9. ledna jsme se dozvěděli, že v Hořovicích je již vybudované Denní centrum pro osoby bez přístřeší. Na podrobnosti jsme se zeptali Aleny Ratajové, DiS., která je koordinátorkou KPSS, protidrogovou koordinátorkou a manažerkou prevence kriminality MěÚ Hořovice.

 

* Kdy se počítá s otevřením?

Denní centrum pro osoby bez přístřeší je ve zkušebním provozu od 1. 12. 2018.

* Kolik zde bude asi pracovníků?

V denním centru budou dva pracovníci Farní charity Beroun, a to sociální pracovník na 0,5 úvazku + pracovník v sociálních službách 0,5 úvazku. Služba denního centra bude fungovat 3x týdně. Další dva dny v týdnu se zde budou střídat pracovník organizace Magdaléna, o.p.s – terénní program pro osoby závislé na návykových látkách a ohrožené závislostí a pracovník organizace Lomikámen, z.ú., která poskytuje program sociální rehabilitace pro osoby s duševním onemocněním.

* Jaká bude otevírací doba?

Provozní doba centra (registrovaná sociální služba denní centrum pro osoby bez přístřeší poskytovaná organizací Farní charita Beroun) je následující: Pondělí a středa: 8.00 – 14.30 hod., pátek: 9.00 – 12.00 hod.

Provozní doba zázemí pro registrovanou sociální službu sociální rehabilitace poskytovanou organizací Lomikámen, z.ú., je následující: Čtvrtek: 8.00 – 17.00 hod.

Provozní doba zázemí pro registrovanou sociální službu terénní program pro osoby závislé na návykových látkách nebo ohrožené závislostí poskytovanou organizací Magdaléna, o.p.s., je následující: Pátek: 12.00 – 17.00 hod.

V současné době řeší město Hořovice s Farní charitou Beroun provoz „tzv. teplé židle“, tedy zajistit osobám bez přístřeší možnost přečkat velmi mrazivou noc v denním centru.

* Kapacita?

Okamžitá kapacita je 15 osob.

* Jak se na provozování bude podílet město Hořovice?

Město Hořovice počítá v rozpočtu s finanční podporou denního centra v okamžiku uvedení do provozu. Udržitelnost projektu je 5 let, město Hořovice počítá s podporou provozu centra v průběhu této doby a i po této době.

* Z čeho bude provoz financován?

Z dotací města Hořovice a dalších dotačních titulů od různých poskytovatelů, o které žádají organizace výše uvedené, které budou služby v objektu poskytovat.

Děkuji za rozhovor. Marta ŠeVac

 


Powered by AlwarDigital
Copyright © 2010 Podbrdské vydavatelství