Neděle, 21. červenec 2019

Podbrdské Noviny

Zprávy z regionu Podbrdsko, obce: Hořovice, Zdice, Žebrák, Komárov, Zbiroh, Mirošov, Btová, Cerhovice, Strašice, Točník, Tlustice

Banner

news menu leftnews menu right
Strážníci zachránili tonoucího

tonHrdinský čin, který si zaslouží velké uznání: strážníci berounské městské policie v pondělí zachránili mladého muže, který se začal topit uprostřed Berounky.

PN Hořovicko Revitalizace Palackého náměstí
Led
10
2019
Revitalizace Palackého náměstí
Informace z regionu - Hořovicko
Napsal: Ondřej Vaculík   

Hořovice náměstí Palackého

Víme, že Palackého náměstí v Hořovicích by si zasluhovalo zvelebit. Důležité je vědět jak - jakou podobu by toto náměstí mělo mít a jaké jsou možnosti jeho úpravy. A také, co by to stálo.

Náměstí má dvě dominanty – tou první je Kostel Nejsvětější Trojice, a druhou administrativní budova Městského úřadu, čp. 640. Kostel patří římskokatolické církvi, ta má v plánu kostel opravit, ale nejprve by ráda dokončila obnovu kostela sv. Jiljí na Vísce, který využívá více. Kostel na náměstí je památkově chráněný, památková zóna se vztahuje také na jeho bezprostřední okolí, tedy na lípy kolem něj a dva akáty. Jaksi navíc je tam smrk, který zůstal ponechán jako vánoční strom, ale měl by být nahrazen. Otázkou je umístění nového stromu, tedy kam s ním – a měl by být opět živým, nebo každoročně osazovaným?

 

Samo prostranství, zadlážděné docela kvalitními žulovými deskami, plní svůj účel – trhy i jiné na něm pořádané společenské akce nejen oživují náměstí, ale dávají mu původní smysl. Toto prostranství je vroubeno třemi řadami (půdorysně do písmene U) nedávno vysazenými stromky. Na této úpravě se také podílela komise životního prostředí, s níž jsme našli shodu. Stromky pokácet, nebo je vykynožit, by bylo krutým, a asi také nepřijatelným zásahem.

Zhruba tento prostor kdysi býval „rajským dvorem“ někdejšího kláštera františkánů. Podle pana profesora Ivana Slavíka, jenž se rovněž zabýval historií, jsou někde v zemi pod dlažbou také hroby mnichů, františkánů, kteří k historii tohoto místa neodmyslitelně patří. Úprava, obnova či zvelebení se tedy týká „toho všeho okolo“, zejména chodníků. Vítaným doplněním by bylo (podle odborníků i některých občanů) doplnění tohoto prostranství fontánou či kašnou, nebo prostě osvěžujícím zdrojem vody.

Funkcionalistickou budovu čp. 640 Městského úřadu už nikdo nezbourá, spíše by bylo vhodné z ní takříkajíc co nejvíce vytěžit. Podle architekta Hniličky, historika architektury, jenž před několika lety z tohoto hlediska posuzoval jak budovu kina, tak také právě „šest set čtyřicítku“, jde o dosti kvalitní stavbu od patrně i významného architekta. Bohužel během let se architektonický výraz, založený na souhře jednoduchých, ale výrazných architektonických prvků z ušlechtilých materiálů, např. i mosazi v interiéru budovy, a řemeslně přesně vypracovaných detailů, setřel a postupně zanikal. Jednou z možností je budovu uvést do původního stavu vč. věžních hodin. To ale stojí veliké peníze.

Druhou možností je budovu zateplit polystyrenem a uvést do upraveného stavu s obnovenou fasádou, jak si to umíme představit, což by ale původní architektonický výraz budovy ještě více potlačilo. Na takovou úpravu by však asi bylo možné získat dotaci. Nicméně nějaké kompromisní řešení se nevylučuje.

Nechceme-li přijít o parkovací místa, pak pro radikálnější zásahy na náměstí mnoho prostoru a příležitostí nezbývá. Možná ale i to, co zbývá, dává víc možností, než si umím(e) představit. Proto vítáme iniciativu např. hořovického občana Ing. Arch. Kryštofa Kreisingera, jenž projevil dobrou vůli přispět svým odbornějším pohledem a názorem na obnovu našeho hlavního náměstí. Palackého náměstí se týká všech občanů a byli bychom rádi, kdyby se podařilo dospět k takové úpravě, která by nepopírala historii, a pokud možno všem se líbila, nebo ji občané považovali alespoň za přijatelnou.

Palackého náměstí není tak hrozné tím, jak vypadá, ale velkou dopravní zátěží, a v jejím důsledku trpí také jistou „vyprázdněností“. Pusťme se obezřetně do úkolu, který si ve svých programech vytyčila možná všechna hořovická politická uskupení.

Ondřej Vaculík, místostarosta Hořovic

 

This content has been locked. You can no longer post any comment.Powered by AlwarDigital
Copyright © 2010 Podbrdské vydavatelství