Úterý, 20. srpen 2019

Podbrdské Noviny

Zprávy z regionu Podbrdsko, obce: Hořovice, Zdice, Žebrák, Komárov, Zbiroh, Mirošov, Btová, Cerhovice, Strašice, Točník, Tlustice

Banner

news menu leftnews menu right
Střety se zvěří

ilustrační fotoLIBOMYŠL - Dne 2. 8. v 23.45 hodin řídil v katastru obce Libomyšl na silnici III. třídy, ve směru od obce Libomyšl směrem na obec Neumětely, osobní automobil tovární značky BMW X5. V km 1,412 uvedené komunikace řidiči vběhlo náhle z levého travnatého silničního příkopu do jízdní dráhy divoké prase. Střetu již nebylo možné zabránit a v důsledku toho došlo ke střetu přední části vozidla s divokým prasetem, které vlivem nárazu uhynulo. U řidiče byla provedena dechová zkouška na přítomnost alkoholu s negativním výsledkem. Ke zranění osob nedošlo. Způsobená škoda byla vyčíslena na částku 45.000,-Kč.

PN Hořovicko Z HOŘOVICKÉ RADNICE PN 20/2018
Lis
04
2018
Z HOŘOVICKÉ RADNICE PN 20/2018
Zprávy - Z radnice Hořovice
Napsal: Marta ŠeVac   

Paní Ivana Tykač, ředitelka WOMEN FOR WOMEN, o.p.s.První jednání rady města Hořovice po komunálních volbách se konalo ve středu 17. října. Rada se sešla ještě v původním složení, protože ustavující veřejné jednání zastupitelstva, na němž bylo zvoleno i nové složení rady, se konalo ve středu 31. října od 16 hodin v sále radnice. Informace pro Podbrdské noviny podal starosta Jiří Peřina.

Město přijímalo dary

* Rada města Hořovice souhlasí s přijetím účelově určeného finančního daru ve výši 4.350,- Kč z charitativního projektu Ivany a Pavla Tykačových Women For Women, o.p.s. ve prospěch příspěvkové organizace 1. základní škola Hořovice, a to na zajištění obědové služby pro tamního nezletilého žáka.

* Rada města Hořovice souhlasí s přijetím účelově určeného finančního daru ve výši 20.898,- Kč z charitativního projektu Ivany a Pavla Tykačových Women For Women, o.p.s. ve prospěch příspěvkové organizace 2. základní škola Hořovice, a to na zajištění obědové služby pro tamní nezletilé žáky.

 

* Rada města Hořovice souhlasí s přijetím účelově určeného finančního daru ve výši 130.000,- Kč ve prospěch příspěvkové organizace 1. základní škola Hořovice od státního podniku Řízení letového provozu, a to na zakoupení výukových pomůcek.

* Rada souhlasí se zněním darovací smlouvy v podobě finanční částky ve výši 198.000 Kč, mezi společností Saint-Gobain Sekurit ČR spol. s r. o., (dárce) a městem Hořovice (obdarovaný), za účelem dodávky a umístění dětského herního prvku na sídliště v ulici Anýžova dle požadavku dárce a pro účel výstavby cesty pro pěší v lesoparku Dražovka podrobně specifikované v příloze návrhu darovací smlouvy.

J.P.: Chci touto cestou poděkovat všem, kteří obdarovali město a jeho příspěvkové organizace. Jsme za dary velmi vděční, a když bude tento trend pokračovat, budeme jenom rádi. Zmíněná cesta v Dražovce vede k lávce k rybníku Dražovák. A tu nám také zafinancoval Sekurit Saint-Gobain. Příští rok bychom tuto firmu rádi oslovili, aby nám přispěla na některý ze tří plánovaných přechodů pro chodce.

Odpady odsouvají dokončení sběrného dvora

Rada souhlasí s textem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, podle kterého provede společnost AQUATEST a.s. za navýšení ceny o 390.593 Kč bez DPH likvidaci ekologické zátěže při výstavbě sběrného dvora v Hořovicích na celkových 5.789.512,53 Kč bez DPH, tj. 7.005.310,16 Kč vč. 21% DPH. Vzhledem k potřebě zlikvidovat nejprve na staveništi objevené odpady je součástí dodatku i prodloužení termínu potřebného k dokončení stavby do 31. 5. 2019.

Rada souhlasí s textem dodatku č. 1 ke kupní smlouvě, podle kterého se posunuje termín splnění dodávky vybavení sběrného dvora společností MEVA-TEC s.r.o. do 31. 5. 2019.

J.P.: Bohužel jsme museli uzavřít dodatek ke smlouvě s touto firmou. Navyšují se nám náklady na stavbu sběrného dvora, ale také se odsouvá termín dokončení stavby. Objevil se tam odpad a je potřeba ho nejprve zlikvidovat. Na nákladech s likvidací odpadu se majitel pozemku podílet nechce. Pronajímatel, Statek Hořovice, s.r.o., se ohrazuje tím, že pozemek městu předával v nějakém stavu před dvěma lety, pozemek předtím uvedli do náležitého stavu. Ovšem nastaly problémy s žádostí o dotaci a tak se tam v mezidobí zase navezl další odpad, např. pneumatiky. Prý, kdybychom tam byli začali hned, tak tam žádný odpad nemusel být. Ovšem, tento konkrétní odpad se našel pod zemí a zřejmě tam byl navezen už v době, kdy pozemek patřil Školnímu statku Střední odborné školy. Tedy likvidaci odpadu bude muset zaplatit město.

Majetkoprávní vypořádání s MAS

Rada města Hořovice doporučuje Zastupitelstvu města Hořovice schválit nabytí nemovitostí v k. ú. Velká Víska z vlastnictví Městské akciové společnosti Hořovice, a.s., do vlastnictví města Hořovice a to staveb komunikace, parkovacích ploch a chodníků včetně související zeleně a stavby veřejného osvětlení na pozemcích parc. č. 72/1, 72/8, 73/1 a 75/1 v k. ú. Velká Víska, a to včetně převodu práv stavebníka. Kupní cena bude stanovena dle znaleckého posudku a hrazena bude v rámci majetkoprávního vypořádání, jak zahrnutím již realizovaných souvisejících plateb, tak dále pouze tzv. zápočtem z následně vyplácených dividend Městské akciové společnosti, a.s., které budou náležet městu Hořovice jakožto jejímu minoritnímu vlastníkovi.

J.P.: Jedná se o zasedání zastupitelstva, které bude v prosinci. Říjnové bude pouze ustavující. V prosinci budeme projednávat, aby se od Městské akciové společnosti převedly na město komunikace, chodníky, parkovací plochy atd. (jsou vybudovány na pozemcích města!) a jejich cena se odečte od dividend, které by mělo město od MAS obdržet. Tedy to město z pohledu výdajů nebude stát nic. Na dividendách bychom pravděpodobně stejně nedostali nic, takže takto dostaneme aspoň ty stavby…

Na prosincovém jednání zastupitelstva bychom také měli schválit rozpočet na rok 2019. Marta ŠeVac

Aktualizováno Úterý, 08 Leden 2019 15:14
 


Powered by AlwarDigital
Copyright © 2010 Podbrdské vydavatelství