Středa, 26. červen 2019

Podbrdské Noviny

Zprávy z regionu Podbrdsko, obce: Hořovice, Zdice, Žebrák, Komárov, Zbiroh, Mirošov, Btová, Cerhovice, Strašice, Točník, Tlustice

Banner

news menu leftnews menu right
Kemp Na Hrázi v Berouně

V kempu u Berounky si užijí milovníci vodyKemp Na Hrázi neslouží jen pro turisty, na své si přijdou i Berouňáci. Na břehu Berounky totiž můžete v parném létu využít pískovou opalovací plochu, vstup do Berounky vám usnadní zdejší molo. Zároveň si také můžete vypůjčit nafukovací rafty nebo paddleboardy.

Vstupné činí 50 Kč na osobu na celý den, děti do 10 let mají vstup zdarma. Občerstvení je na místě zajištěno. Město Beroun

PN Hořovicko Z HOŘOVICKÉ RADNICE PN 18/2018
říj
08
2018
Z HOŘOVICKÉ RADNICE PN 18/2018
Informace z regionu - Hořovicko
Napsal: Marta ŠeVac   

logoPoslední jednání rady města Hořovice se konalo ve středu 19. září před posledním veřejným jednáním zastupitelstva v tomto volebním období. Rada bude jednat ještě do ustavující schůze zastupitelstva minimálně dvakrát. Informace pro Podbrdské noviny k citovaným bodům zápisu podal místostarosta Hořovic Ondřej Vaculík.

 

Převážily méněpráce

Rada města souhlasí s textem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, podle kterého provede společnost STRABAG a.s., za cenu sníženou o 125.726,31 Kč bez DPH, změny stavby nazvané „Rekonstrukce komunikace v ulici K Nemocnici v Hořovicích“. Celková cena stavebních prací se dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo sníží na 19.098.219,12 Kč bez DPH, tj. 23.108.845,14 Kč vč. 21 % DPH. Rada se při rozhodování o dodatku č. 1 řídila § 222 odst. 4 zákona o zadávání veřejných zakázek.

O.V.: Práce v ulici K Nemocnici se chýlí ke konci, měly by být dokončeny do konce října. Vznikaly tam vícepráce, ale současně i méněpráce, které finančně převážily, takže cena celého díla je snížena. Na to se musí uzavřít dodatek ke smlouvě, protože cena je jiná, ale tentokráte výjimečně nižší, což se stává málokdy.

Nabídky byly velmi podobné

Rada města rozhodla o zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Hořovice – mostní objekty L2, M4 a M6“ a pověřuje pana starostu podpisem Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení. Rada města zároveň schvaluje opakování této veřejné zakázky.

O.V.: Na tuto zakázku malého rozsahu jsme sice dostali několik nabídek, ale k překvapení hodnotící komise byly nabídky velice podobné ve znění a dokonce byly jenom trochu posunuté sumy. Zdálo se nám, že jedna z firem si to mohla zorganizovat tak, že požádala tři jiné firmy, aby udělaly nabídky podle nabídky její. Město bude tuto soutěž organizovat znovu s tím, že osloví několik firem samo, aby vše bylo průkazně správně.

Bude most pod Svatým Janem nový?

Rada města bere na vědomí zprávu o diagnostickém průzkumu a statickém výpočtu zatížitelnosti mostu ev. č. Hř-03 v ulici Svatý Jan a o nutnosti provést dopravní opatření omezující průjezdnost po mostě. Rada se zároveň usnesla, že pro opravu mostu se bude nadále postupovat v souladu s variantou B, nebo A2 tak, jak je popsána v diagnostickém průzkumu, v jeho závěrech.

O.V.: Řešili jsme mosty na katastru Hořovic, které má město v majetku. Jedna je lávka přes Červený potok, která vede k aqvaparku, druhý byl most přes Žákův náhon pod sv. Janem, třetí byl most přes potok u Tihavy. Avšak máme ještě most přes Červený potok pod Sv. Janem, u kterého byl udělán diagnostický průzkum a statický výpočet zatížitelnosti mostu, z čehož vyplývá, že se most musí rekonstruovat. Buď se může opravit méně, ale bude na něm omezení tonáže a zúžení a bude se po něm smět jezdit jenom pár let, nebo udělat celkovou rekonstrukci, což bude omezeno dobou provozu, např. na 10 let. Poslední variantou je udělat most nový. Vzali jsme na vědomí tuto zprávu a usnesli jsme se, že nejlepší bude buď udělat celkovou rekonstrukci, nebo nový most.

Nová světla v Dlážděné a Příbramské

Rada města souhlasí s textem smlouvy o dílo, podle které provede společnost Elektromontáže – Vildmon, s.r.o., za celkovou cenu 389.475 Kč bez FPH, tj. 471.265,09 Kč vč. 21 % DPH rekonstrukci systému veřejného osvětlení v ulici Dlážděná a v části ulice Příbramská.

O.V.: Konečně máme smlouvu s firmou, která položí elektrické kabely (již se tak děje) dodá světla vč. kandelábrů a osadí je. Povrch Dlážděné ulice by měl být podle smlouvy položen do konce roku. Jakmile firma Strabag ukončí rekonstrukci ulice K Nemocnici, tak nastoupí do Dlážděné.

Domov Na Výsluní opraví výtah

Rada města schvaluje výjimku z vnitřního předpisu 3/2016 – Zásady pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, a souhlasí, aby příspěvková organizace města Hořovice Domov Na Výsluní Hořovice zajistila opravu hydrocentrály evakuačního výtahu prostřednictvím odborné firmy Výtahy VP Praha, s.r.o., za cenu ve výši 330.000,- Kč včetně DPH. Zároveň pak Rada města Hořovice souhlasí, aby tyto finanční prostředky byly použity z investičního fondu této příspěvkové organizace.

O.V.: Domov si na opravu evakuačního výtahu ušetřil peníze.

Marta ŠeVac

Aktualizováno Pondělí, 08 Říjen 2018 08:31
 

Komentáře

 
-1 #1 profile3341 2018-10-31 10:30
Need cheap hosting? Try webhosting1st, just $10 for an year.

http://hundesalon-lupo.ch/guestbook/public/img-1539195520.jpg
Citovat
 

This content has been locked. You can no longer post any comment.Powered by AlwarDigital
Copyright © 2010 Podbrdské vydavatelství