Neděle, 26. květen 2019

Podbrdské Noviny

Zprávy z regionu Podbrdsko, obce: Hořovice, Zdice, Žebrák, Komárov, Zbiroh, Mirošov, Btová, Cerhovice, Strašice, Točník, Tlustice

Banner

news menu leftnews menu right
Včelí den v ZŠ Liteň

VčelaVe středu 22. května proběhne v Základní škole Liteň včelí den, který je inspirován Světovým dnem včel (ten připadá na 20. 5.) a 100 lety od založení včelařské ZO Liteň.

V ZŠ Liteň budou naši včelaři seznamovat žáky s historií včelařství, zákonitostmi a problematikou včelařství, ale i ochranou před včelím žihadlem apod. Žákům předvedou také ukázky výroby svíček ze včelího vosku a seznámí je s některými pomůckami včelaře.

V pátek 24. května pak budu obdobnou akci prezentovat ještě v Mateřské škole Zadní Třebaň.

Luboš Fait, předseda ZO Českého svazu včelařů Liteň

PN Hořovicko Z HOŘOVICKÉ RADNICE PN 17/2018
Zář
23
2018
Z HOŘOVICKÉ RADNICE PN 17/2018
Informace z regionu - Hořovicko
Napsal: Marta ŠeVac   

micek2Poslední jednání rady města Hořovice se konalo ve středu 5. září, informace k jednotlivým projednávaným bodům podali starosta Jiří Peřina a místostarosta Ondřej Vaculík.

Poděkování od tenisového klubu

 

J.P.: Hned v úvodu jednání rady se dostavil pan Lukáš Devera, což je předseda tenisového klubu. Přišel nám poděkovat za tenisovou klubovnu (tenisové zázemí), kterou jsme pro tenisty vybudovali, a přinesl krásný dort. Na dortu byla fotka dětí, které chodí na tenis. A není jich vůbec málo. Bylo to velmi milé. Byli jsme tím potěšeni, protože nám málokdo přijde za něco poděkovat. Za tenisovou klubovnu nám lidé neděkují, což je způsobeno šířením nepravd a polopravd od těch, kteří o této stavbě nic nevědí. Přitom se stavba opravdu povedla. (Pozn. red.: tenisový klub má momentálně 61 členů, z toho 24 dětí.)

O.V.: Patří k nejhezčím stavbám z poslední doby v Hořovicích, architektonicky i řemeslně.

J.P.: Tenisová klubovna se stala i jedním z bodů trestního oznámení na radu města. Jsme si jisti, že vše bylo a je v pořádku, ale někteří lidé kolem toho vytvořili bublinu nejrůznějších fám a když někoho potkám, tak mi říká: „Za takové nehorázné peníze jste postavili tenistům zázemí.“ Když se něco vyprojektuje, a má to i podle toho vypadat, tak to ty peníze stojí. Samozřejmě dřevěná bouda by byla levnější. Myslím si, že si to tenisté zasloužili. I Lukáš Devera řekl, že Hořovice hodnotili hostující tenisté, kteří sem přijíždějí na různé soutěže, jako město s vůbec nejhorším zázemím. Kredit Hořovic v očích hostujících tenistů díky nové klubovně neskutečně stoupl.

O.V.: Tenisová klubovna je ve správě Městského sportovního centra a poskytuje zázemí k různým setkáním a jednáním i pro sportovce jiných odvětví, než je tenis. Nic takového ve sportovním areálu není. Byla klubovna na tribuně fotbalového stadionu, ale ta není v dobrém stavu.

J.P.: Jsem rád, že ve sportovním areálu vznikla další hodnotná stavba. Cena, která je tolik diskutována různými našimi kritiky, je včetně vybavení. Jsem přesvědčen, že to není přemrštěná cena.

Překlenovací úvěr

Rada města Hořovice doporučuje Zastupitelstvu města Hořovice přijetí překlenovacího úvěru ve výši 15. mil. Kč, kterým bude kryt výpadek příjmu na dotacích.

J.P.: Tyto peníze splatíme nejpozději začátkem roku 2019. Jedná se o předfinancování evropských projektů. Někteří dodavatelé totiž nestíhají dodat stavební práce a IT dodávky na městském úřadě v termínu, proto se také nestihne proplatit dotace do rozpočtu 2018. Nám by tak vznikl výpadek na příjmové straně rozpočtu, proto jsme u ČS vyjednali úvěrový rámec, není to vyloženě úvěr, vyčerpáme to, co budeme potřebovat. Už nyní víme, že vyčerpáme cca 10 milionů. Došlo i k určitým nepředvídaným výdajům, např. úhrada v rámci soudního smíru panu S. ve výši 4 milionů 800 tisíc. S touto platbou jsme nepočítali a do rozpočtu jsme ji neplánovali. Kdybychom toto nemuseli platit, tak bychom o překlenovací úvěr ani nemuseli žádat. Vzhledem k tomu, že musíme použít kontokorentní úvěr ve výši 5 milionů, tak už nám nezbývá na předfinancování příjmů, které jsme měli dostat letos, ale dostaneme je až příští rok. Není to věc, která by zatěžovala rozpočet dlouhodobě, jedná se o několik měsíců a je jistota, že peníze brzy vrátíme.

O.V.: Opozice jde do voleb s vizí, že by se mohla stát pozicí, pokud by se tak stalo a nyní by opozice znemožnila přijetí překlenovacího úvěru, tak by ten problém pak musela sama řešit, jak se dohodnout s firmami o placení, což nebývá vůbec jednoduché. Toto je daleko čistší řešení a průkaznější i vzhledem k vyúčtování dotací a závěrečného účtu každé akce.

Povodňový plán

Rada města Hořovice souhlasí s podáním žádosti o dotaci z oblasti podpory „1.4. OPŽP 2014 – 2020“ na digitální povodňový plán a lokální výstražný systém pro město Hořovice a ORP Hořovice, kdy zpracování projektu a podání žádosti, včetně nezbytné administrace, provede společnost Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s., Praha 5 za cenu ve výši 96.800 Kč.

J.P.: Povodňový plán sice máme, ale je už hodně zastaralý, vzhledem k tomu, že je možné požádat o dotaci, tak jsme odsouhlasili podání žádosti. I letos, i přes velké sucho, jsme měli zkušenost s povodňovou situací, tedy je nutné se této problematice věnovat.

Zadržování vody v krajině

Rada ukládá odboru výstavby a životního prostředí vytipovat vhodné lokality na území města, kde by mohly být vytvořeny nové vodní plochy a otevřeny původní vodoteče, které jsou zatrubněné. Při návrhu zohlednit zejména majetkové vztahy a dotační možnosti pro výstavbu.

O.V.: To je docela podstatné, protože o toto se snažil zpracovatel Územního plánu arch. Jirovský, který upozorňoval, že toto v extravilánu města chybí. Takové plochy jsou, ale bude se muset jednat s majiteli pozemků. Tam, kde by občas mohl být mokřad, se majitelé pozemků vzepřeli a v ÚP to není. Zadržování vody, zvláště ve svažité krajině, jako naše, je naprosto nutné. Je to také ochrana před místními povodněmi a rovněž zásobárna vody. Např. v letošním suchu jsme neměli kde brát vodu na zalévání. Nesměla se brát z veřejných toků, od VaKu přišel pokyn, aby se nepoužívala k zalévání, protože v potrubí klesal tlak a horní oblasti města byly bez vody. Máme vysazeno několik set stromů, které se musí zalévat. Když jsme je nezalévali a stromy schly, tak lidi chodili a říkali: „Tak vidíte, jací jste debilové, vy vysadíte stromy, a necháte je uschnout.“ To jsou pak neřešitelné situace.

J.P.: Ono to schlo i těm normálním lidem, nejenom nám debilům.

Letos tři nové ulice

Rada souhlasí s návrhem dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo, podle kterého bude společností STRABAG a.s., provedena rekonstrukce komunikace v ulici Vilová z finančních důvodů až na jaře roku 2019.

O.V.: Nerudova ulice je hotová, také je hotová Větrná. Zbývají dvě ulice: Dlážděná bude hotová letos, Vilová tedy v příštím roce. Další důvod je také technický, protože kanalizace byla položena v dosti velké hloubce, takže tomu prospěje, když se to víc sesedne, tím bude větší jistota, že se povrch ulice nebude různě propadat.

Osvětlení v Dlážděné

Rada se seznámila se třemi cenovými nabídkami, které se týkají stavby nového veřejného osvětlení v ulici Dlážděná a části ulice Příbramská a jako nejlevnější vybrala nabídku od firmy Elektromontáže – Vildmon, s.r.o., v částce 389.475 Kč bez DPH 21%, to je 471.265,09 Kč s DPH 21%.

O.V.: Konečně se nám podařilo vyřešit veřejné osvětlení. Původní bude zrušeno, musí se položit kabely atd. To projekt nezahrnoval, protože v něm nebylo ani to, co nyní provádí ČEZ. Chceme se tedy přidat k pracím ČEZu.

Pes patří na vodítko

Rada doporučuje zastupitelstvu města vydat Obecně závaznou vyhlášku města Hořovice č. 2/ 2018, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství ve městě Hořovice. PRO: 5, PROTI: 1, ZDRŽEL SE: 0.

J.P.: Na celém katastru města by se psi měli pohybovat na vodítku, kromě jediné lokality a to je Pod Remízkem a v Remízku. Důvodem jsou množící se stížnosti na volně pobíhající psy, kteří ohrožují chodce. Z podnětu Městské policie navrhujeme tuto vyhlášku schválit. Jde opět o bezpečnost na území města. Pokud MP uvidí volně pobíhajícího psa, a nebude k dispozici majitel, tak psa odchytí, pokud bude majitel v dosahu, může majitel dostat pokutu.

O.V.: Když např. za Západním sídlištěm jde člověk s dítětem, a najednou se proti němu řítí pes, tak v tu chvíli nemůže člověk vědět, co se stane. Páníček někde poblíž třeba je, ale ten se často také kouká, jak to dopadne… Jak si pejsek bude počínat.

J.P.: Proti byljeden pejskař, který své velké psy chodí venčit do Obecního lesíka a pouští je na volno. Zejména běžci si v Obecním lesíku stěžují, že když je pes vidí, tak je prostě loví. Je to nepříjemné, když vás pes honí a štěká třeba i několik stovek metrů. Možná lidé nevědí a neuvědomují si, že je právem myslivce v lese, pokud je pes bez dozoru majitele, psa zastřelit. Marta ŠeVac

 

Komentáře

 
0 #1 profile8772 2018-10-30 18:26
Need cheap hosting? Try webhosting1st, just $10 for an year.

http://monburotoubo.free.fr/albums/userpics/12145/your-web-hosting-35707.jpg
Citovat
 

This content has been locked. You can no longer post any comment.Powered by AlwarDigital
Copyright © 2010 Podbrdské vydavatelství