Neděle, 26. květen 2019

Podbrdské Noviny

Zprávy z regionu Podbrdsko, obce: Hořovice, Zdice, Žebrák, Komárov, Zbiroh, Mirošov, Btová, Cerhovice, Strašice, Točník, Tlustice

Banner

news menu leftnews menu right
Včelí den v ZŠ Liteň

VčelaVe středu 22. května proběhne v Základní škole Liteň včelí den, který je inspirován Světovým dnem včel (ten připadá na 20. 5.) a 100 lety od založení včelařské ZO Liteň.

V ZŠ Liteň budou naši včelaři seznamovat žáky s historií včelařství, zákonitostmi a problematikou včelařství, ale i ochranou před včelím žihadlem apod. Žákům předvedou také ukázky výroby svíček ze včelího vosku a seznámí je s některými pomůckami včelaře.

V pátek 24. května pak budu obdobnou akci prezentovat ještě v Mateřské škole Zadní Třebaň.

Luboš Fait, předseda ZO Českého svazu včelařů Liteň

PN Hořovicko Základní teze a programové priority hnutí ANO Hořovice
Zář
23
2018
Základní teze a programové priority hnutí ANO Hořovice
Informace z regionu - Hořovicko
Napsal: Komerční článek   

Jan Rogos, lídr a předseda MO hnutí ANO HořoviceKaždá politická strana či hnutí jde do volební kampaně s určitým volebním programem. Ten by měl především reagovat na skutečné problémy a potřeby obyvatel. My se těmito problémy intenzivně zabýváme již několik let a ty nejdůležitější bych dnes rád prezentoval:

 

Transparentní jednání

V současné době prosazuje většina radnic transparentní jednání a co největší informovanost směrem k občanům. Naší snahou je prosazení včasného a především kompletního zveřejňování materiálů a informací týkajících se jednání zastupitelstva na webových stránkách města. Pokusíme se upravit čas konání zastupitelstva tak, aby bylo přístupno i déle pracujícím občanům a nadále trváme na pořizování videozáznamu z tohoto jednání. Jako zásadní vidíme jmenovité zaznamenávání výsledků hlasování jednotlivých zastupitelů, přičemž argument takzvané kolektivní odpovědnosti, je pro nás v tomto případě rozhodně nepřijatelný. Chceme se o peníze daňových poplatníků starat s péčí řádného hospodáře, snižovat zadlužení obce a hospodařit s přebytkem v závislosti na investičních možnostech našeho města. Budeme bojovat proti klientelismu, korupci a předraženým zakázkám, které okrádají nás všechny. Firmy i občané musí mít přístup k vypisovaným zakázkám v dostatečném předstihu, aby bylo možné dosáhnout co nejlepšího výsledku při výběrových řízeních a jejich maximální transparentnosti. Nechceme klubovnu pro tenisty za téměř 4000 000 Kč (bez DPH), i přesto, že je v této částce zahrnuto některé vybavení.

Životní prostředí

Další problém, kterému chceme věnovat zvýšenou pozornost, je hořovická skládka. S návrhem na její rozšíření budeme souhlasit pouze za předpokladu, že dojde ke striktnímu dodržování provozního řádu a navýšení oplocení areálu, z kterého uniká velké množství odpadu do okolí. Využívat skládku by pak vzhledem k omezené kapacitě měly pouze a výhradně obce hořovického regionu. Pokud tyto podmínky nebude schopen dodržet stávající pronajímatel, navrhneme v souvislosti s předpokládaným rozšířením vypsat nové výběrové řízení na pronajímatele skládky. Skládka v budoucnu nesmí zatěžovat naše životní prostředí a nesmí navozovat podezření z nekontrolovaného navážení odpadu. Naše obavy v této souvislosti potvrdilo i šetření České inspekce životního prostředí, které zjistilo porušení zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech.

Dopravní infrastruktura

Pro snížení dopravní zátěže na obyvatele a architekturu našeho města je naprosto nezbytné zahájení výstavby východního obchvatu a následné uzavření centra pro tranzitní nákladní přepravu. Pro zajištění finančních prostředků a brzkou realizaci obchvatu, nabízíme úzkou spolupráci s Krajským úřadem Středočeského kraje. V tomto směru jsme samozřejmě připraveni spolupracovat i s ostatními kolegy napříč politickým spektrem. Neustále se propadající Pražská ulice dává jasné signály, že tento problém musíme řešit co nejrychleji. Další intenzivní jednání s Krajským úřadem Středočeského kraje připravujeme v souvislosti s napojením pražské integrované dopravy v pátém pásmu až do oblasti Hořovic a logické na tomto místě je též propojení integrovaného systému plzeňského kraje s pražským.

Bezpečné Hořovice

Poslední bod, který dnes zmíním a kterým se chceme velmi pozorně zabývat, je bezpečnost obyvatel Hořovic a ochrana jejich majetku. Tady vnímáme potřebu většího dohledu a ochrany na místech, kde se zdržují sociálně slabší spoluobčané a kde dochází k znečišťování a vandalismu. Tuto situaci je třeba velmi důsledně řešit prostřednictvím přesně úkolované městské policie, kamerového systému a ve spolupráci s Policií ČR. Vybírání pokut za špatné parkování je určitě důležité, nicméně nemělo by být převážnou náplní naší MP. Chceme ji vidět především v ulicích města a jeho přilehlých částech a to jak v denních, tak i nočních hodinách. Zvýšenou pozornost pak zaměříme na drogově závislé, nepřizpůsobivé a problémové skupiny obyvatel. Nesmírně důležitá v tomto směru zůstává i nadále prevence a intenzivní práce sociálních pracovníků veřejného i neziskového sektoru.

Na závěr mi dovolte skromné přání – přijďte, prosím, k volbám a rozhodněte svými hlasy o budoucnosti a dalším rozvoji města, ve kterém žijete.

Za vaši účast předem děkuje

Jan Rogos, lídr a předseda MO hnutí ANO Hořovice

Komerční článek.

Aktualizováno Úterý, 25 Září 2018 10:18
 

Komentáře

 
0 #1 Evie 2018-11-06 20:10
I see you don't monetize your blog, don't waste your traffic, you
can earn extra cash every month. You can use the best adsense alternative for any type of website (they approve all websites),
for more info simply search in gooogle: boorfe's tips monetize your website

My page; BestElijah: https://FollowCecelia.blogspot.se
Citovat
 

This content has been locked. You can no longer post any comment.Powered by AlwarDigital
Copyright © 2010 Podbrdské vydavatelství