Středa, 17. červenec 2019

Podbrdské Noviny

Zprávy z regionu Podbrdsko, obce: Hořovice, Zdice, Žebrák, Komárov, Zbiroh, Mirošov, Btová, Cerhovice, Strašice, Točník, Tlustice

Banner

news menu leftnews menu right
Strážníci zachránili tonoucího

tonHrdinský čin, který si zaslouží velké uznání: strážníci berounské městské policie v pondělí zachránili mladého muže, který se začal topit uprostřed Berounky.

PN Hořovicko Z HOŘOVICKÉ RADNICE PN 16/2018
Zář
06
2018
Z HOŘOVICKÉ RADNICE PN 16/2018
Informace z regionu - Hořovicko
Napsal: Marta ŠeVac   

logoPoslední jednání rady města Hořovice se konalo ve středu 22. srpna. Rada projednala řadu bodů. Některá usnesení z této rady zveřejňujeme a přinášíme k nim komentáře, které Podbrdským novinám poskytli starosta Jiří Peřina a místostarosta Ondřej Vaculík. Krajská dotace na kulturní léto

 

Rada města Hořovice souhlasí s přijetím dotace pro Městské kulturní centrum Hořovice ve výši 100.000,- Kč, a zároveň tak s uzavřením Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace od Středočeského kraje ze strany této příspěvkové organizace, a to na akci „Hořovické kulturní léto 2018“.

J.P.: Toto udělalo velkou radost řediteli MKC Přemyslu Landovi, který již proběhlé akce v rámci kulturního léta musel financovat a nyní za ně dostal finanční náhradu. Dostali jsme tolik, kolik jsme žádali.

Stavba nových mostů

Rada města Hořovice souhlasí se zněním zadávací dokumentace včetně veškerých příloh pro veřejnou zakázku na projektovou dokumentaci zadávanou dle vnitřního předpisu č. 3/2016, tj. zásad pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro veřejného zadavatele, v platném znění, a vyhlašuje tak výběrové řízení na veřejnou zakázku s názvem - „Hořovice - mostní objekty L2, M4 a M6“. Zároveň pak jmenuje komisi pro otevírání obálek a hodnocení a posouzení nabídek …

O.V.: Jedná se o tři mosty v katastru Hořovic, které jsou v havarijním stavu a to je L2 – Lávka přes Červený potok, která vede k aqvaparku. M4 – Most přes Žákův náhon, přes který vede komunikace ke Svatému Janu. M6 je most, který je u Tihavy a vede přes přítok do Červeného potoka. Máme povinnost tyto mosty rekonstruovat, protože státní inspekce je vyhodnotila jako havarijní. Zadali jsme tedy statický a geologický průzkum, na jejichž základě by měla vzniknout projektová dokumentace a mosty bychom měli co nejdříve opravit.

Interaktivní tabule v I. ZŠ

Rada města Hořovice souhlasí s čerpáním investičního fondu a přesunem finančních prostředků z provozních výdajů do investičních v souhrnné výši 260.718,- Kč, a to u 1. základní školy v Hořovicích, kdy tyto finanční prostředky budou použity na nákup dvou interaktivních panelů pro zvýšení kvality vzdělání na 1. stupni 1. základní školy v Hořovicích.

J.P.: V této souvislosti bych uvedl pro zajímavost, že jsme na dotacích v tomto volebním období získali víc než 130 milionů korun, a celkem jsme proinvestovali téměř 293 milionů korun. Je to naprosto rekordní částka. To je zejména informace pro ty, kteří tvrdí, že se v Hořovicích nic nedělá.

Výkopy budou v oblasti Žižkova

Rada souhlasí s návrhem smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení, podle které společnost ČEZ Distribuce a.s. zajistí, za cenu 585.000 Kč, přeložku elektro kabelů v ulicích Dlouhá, Cvočkařská a Žižkova. Cílem je zkvalitnit technickou infrastrukturu v lokalitě Žižkov tak, aby následně mohly být provedeny úpravy povrchů komunikací.

O.V.: Mnoho let se připravuje rekonstrukce komunikací v celé oblasti Žižkova. Je to složité z několika důvodů – terén je svažitý, ulice jsou úzké, navíc je v těchto ulicích dost inženýrských sítí, např. i od společnosti ČEZ Distribuce. Kvůli tomu, abychom mohli zrekonstruovat rozvody vody, přípojky a kanalizaci, se musí někde přeložit i rozvody elektřiny, kabely, proto se snažíme s ČEZem podepsat smlouvu o smlouvě budoucí právě na tyto přeložky, což nás má celkem stát 585 tisíc korun. Přesto, že město nyní nemá mnoho peněz, tak se snažíme, aby nedošlo k tomu, že když to s ČEZem nepodepíšeme, tak oni akci mohou odložit, a pak by se musela odložit celá rekonstrukce v oblasti Žižkova. VAK si v Hořovicích akce plánuje a my jim ty plány nechceme hatit.

Dodatečné práce na Liďáku

Rada města na základě protokolu z jednacího řízení bez uveřejnění na stavební akci, nazvanou „Snížení energetické náročnosti Společenského domu v Hořovicích – vícepráce“ souhlasí s textem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, podle kterého provede společnost Chládek & Tintěra a.s., Litoměřice, dodatečné stavební práce v celkové výši 1.339.214,15 Kč bez DPH, tj. 1.620.449,12 Kč vč. 21 % DPH, neobsažené ve smlouvě o dílo pro akci „Snížení energetické náročnosti Společenského domu v Hořovicích“ a zároveň pověřuje starostu města podpisem tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

O.V.: Vícepráce vznikly proto, že celá dotace na snížení energetické náročnosti se týkala výhradně pláště společenského domu. Vzhledem k tomu, že se bude dělat vnitřní rekonstrukce, tak jsme se snažili vychytat všechny práce tak, aby se následně už nemuselo zasahovat do pláště budovy, např. předložené vstupní schody, prostupy pro nové vnitřní instalace, elektrorozvody po fasádě kvůli nutnosti osvětlit Společenský dům ze všech stran, protože je na odlehlejším místě Hořovic a tedy by nová fasáda mohla lákat vandaly a jsou tam i pokusy o vykradení atd. Všechny nutné vícepráce se sečetly a udělalo se jednací řízení bez uveřejnění, kdy byl vyzván dodavatel, který předložil vícepráce jako nabídku. Hodnotící komise nabídku schválila a rada ji potvrdila. Všechny práce by měly být dokončeny do 30. září. Původně měly být hotové 31. července, avšak objem prací za 1 milion 600 tisíc korun překračuje původní dílo a vyžádal si delší čas k realizaci. Nyní se konečně i přes lešení začíná ukazovat, že společenský dům je velice hezky barevně pojednán.

Čistění budoucího sběrného dvora

Rada souhlasí s nabídkou, podle které zajistí společnost AQUATEST a.s., za cenu max. 132.616 Kč vč. 21 % DPH likvidaci asbestocementové krytiny objektu určeného ke zbourání v areálu budoucího sběrného dvora odpadů, a to včetně všech nařízených postupů.

O.V.: Ještě jsme ani pořádně nezačali a už jsou tam vícepráce za 120 tisíc, které se týkají likvidace asbestocementové krytiny, protože součástí projektu je zbourání zchátralé přízemní budovy s dosti rozhlehlou střechou, na které je tato krytina, která podléhá nakládání s nebezpečnými odpady. Nic jiného s tím udělat nemůžeme, tím pádem vznikly vícepráce. Stavba moc nepokračuje, protože na dvoře se např. vyskytla šílená hromada – tak na kamion – starých pneumatik, které byly zarostlé v křovinách, stromech. Ty pneumatiky jsou tam snad od dob školního statku. Taky tam byl velkoobjemový odpad, tedy černá skládka, bylo toho mnoho tun, jenom uložení nás stálo 60 tisíc. Musíme to rychle zlikvidovat, protože musíme realizační firmě uvolnit prostor. Pomáhají nám s tím Technické služby, které i platí likvidaci. (Pozn. red.: J. Peřina doplnil, že kvůli likvidaci odpadů v budoucím sběrném dvoře nedošlo k navýšení příspěvku pro technické služby ze strany města.)

Budeme se snažit dohodnout s pronajímatelem o finančním vyrovnání, např. formou odečtu nájemného, protože s touto zátěží město nepočítalo.

Nová velitelka městské policie

Rada bere na vědomí rezignaci paní Bc. Aleny Beierové na pověření plnění úkolů při řízení Městské policie Hořovice. Starosta města doporučuje zastupitelstvu města pověřit plněním úkolů při řízení městské policie paní Bc. Světlu Dardovou.

J. P.: Bc. Baierová se rozhodla rezignovat na funkci velitelky, protože se jí narodil druhý potomek a nechtěla dále blokovat vedoucí pozici, kterou kvůli svým mateřským povinnostem nemůže zastávat. Nadále zůstává zaměstnancem města. Za její konstruktivní přístup jí patří dík.

Pozvání na veřejné jednání zastupitelstva

Zastupitelstvo se bude konat ve středu 19. září od 17.00 hodin ve velkém sále radnice. Veřejnost je srdečně zvána. Marta ŠeVac

 

 

This content has been locked. You can no longer post any comment.Powered by AlwarDigital
Copyright © 2010 Podbrdské vydavatelství