Pondělí, 15. říjen 2018

Podbrdské Noviny

Zprávy z regionu Podbrdsko, obce: Hořovice, Zdice, Žebrák, Komárov, Zbiroh, Mirošov, Btová, Cerhovice, Strašice, Točník, Tlustice

Banner

news menu leftnews menu right
Neznámý zloděj suverénně kradl v drogerii parfémy

vlcsnap-2018-10-04-08h12m54s162HOŘOVICE - Hořovičtí policisté pátrají po totožnosti neznámého zloděje, kterému stačilo pouhých pár sekund k tomu, aby z prodejny drogerie v Hořovicích, v ulici Pražská, ukradl dva značkové parfémy a způsobil tak škodu v řádech několika tisíc korun.

PN Hořovicko Z HOŘOVICKÉ RADNICE PN 14/2018
čec
16
2018
Z HOŘOVICKÉ RADNICE PN 14/2018
Informace z regionu - Hořovicko
Napsal: Marta ŠeVac   

Zimní stadionPoslední jednání rady města Hořovice se konalo ve středu 27. června. Informace k projednávaným bodům podali Podbrdským novinám starosta Jiří Peřina a místostarosta Ondřej Vaculík. Odhlučnění strojovny zimního stadionu

 

Rada města Hořovice souhlasí s provedením odhlučnění strojovny zimního stadionu, který je v majetku města. Na tuto investiční akci budou uvolněny finanční prostředky z rozpočtu města ve výši 36.000,- Kč a finanční prostředky Městského sportovního centra ve výši 69.000,- Kč. Zbývající část materiálových nákladů ve výši 38.000,- Kč bude uhrazena formou sponzoringu od společnosti MP servis. Veškeré související stavební práce v rámci realizaci této akce provede provozovatel zimního stadionu, tj. společnost Zimní stadion Hořovice, s.r.o., na vlastní náklady.

O.V.: Byli jsme kritizováni za nadměrný hluk ze strojovnyzimního stadionu. Také hygiena naměřila hodnoty, které překračují povolené limity. Byl vypracovaný způsob, jak to odhlučnit a stavebně zajistit. Povedlo se na tuto akci sdružit prostředky. Provedení prací zajistí pan David Jícha, jako provozovatel zimního stadionu. Na materiál se našel sponzor. Má se tam ještě udělat brána, kterou zajistí Městské sportovní centrum, akorát bude chtít příspěvek od města. Je to dobrý příklad toho, jak se se sdruženými finančními prostředky povedlo vyřešit tak závažnou záležitost, jinak by veškerou tíhu neslo město. Akce má být hotova do konce srpna.

Studie na stavbu bytového domu

Rada souhlasí s dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo, podle kterého bude původně uvažovaná projektová dokumentace ve stupni pro územní řízení a stavební povolení, kterou měl zpracovat Ing. Miloslav Klíma za cenu 711.480 Kč vč. 21 % DPH, zredukována na dodání studie v ceně 121.000 Kč vč. DPH. Důvodem je nereálnost získání dotace na původně uvažovanou výstavbu bytového domu v Hořovicích.

O.V.: To souvisí s naší snahou zajistit sociální bydlení. Pokoušeli jsme se podat žádost o dotaci na stavbu sociálních bytů, ale to se nepovedlo z administrativních důvodů. Aby totiž projekt mohl vzniknout, musela by být pro toto území již schválená zastavovací studie, kterou vyžaduje územní plán. Nicméně nynější politická reprezentace na radnici si myslí, že by tu měly být obecní byty, které by mohly plnit úlohu sociálních bytů, kde by bylo chráněné nájemné. Dostali jsme se do docela tíživé situace, v které nám projektant Ing. M. Klíma vyšel vstříc, protože jsme vypracovávali celý projekt na něco, co se nyní nerealizuje a je otázka, jakým způsobem to bude financované. Dohodli jsme se, že on nám vyúčtuje pouze studii. Mimochodem je velmi znamenitá. Zbytek další projektové dokumentace bude dopracován a vyúčtován ve chvíli, kdy budeme vědět, že na akci máme peníze a budeme ji realizovat.

Vícepráce na zateplení Liďáku

Rada projednala zprávu o výši nákladů na vícepráce, vzniklé v průběhu výstavby akce nazvané „Zateplení obvodového pláště Společenského domu v Hořovicích“ a v tomto smyslu rozhodla o vypsání výběrového řízení, zadaného jako jednací řízení bez uveřejnění.

O.V.: Toto je problém. Na zateplení jsme získali dotaci. Ovšem při realizaci vznikla spousta víceprací, které jsou vlastně práce dodatečně objednané, které přímo nesouvisí se zateplením, ale udělat se musí, protože se předpokládá i vnitřní rekonstrukce Společenského domu. Na to je už také vypracovaná studie. Šlo o to, aby všechny konstrukce, které procházejí fasádou nebo střechou, byly hotové, např. klimatizace, nebo osvětlení vnější fasády, které na Liďáku nebylo. Toto je nutné udělat z bezpečnostních důvodů, aby lidé, kteří odcházejí večer, měli v blízkosti domu dostatečné osvětlení. Rovněž je to jakási ochrana objektu před vandaly a zloději.

Také se ukázalo, že vnější schodiště, které mělo zůstat, je v takovém stavu, že se musí udělat celé nové. Tyto a další práce se nashromáždily, proto budeme muset udělat jednací řízení bez uveřejnění. Zateplení by také mělo být hotové do konce srpna. Cena by se navýšila cca o 1 milion 600 tisíc korun.

Další práce, jako např. rekonstrukce chodníků podél Společenského domu, nebude dělat firma, ale naše technické služby. To by se mělo dělat v září, aby před zimní sezónou bylo všechno hotové.

Komplikovaný světlík

Rada souhlasí s proplacením víceprací vzniklých při realizaci díla nazvaného

Domov Na Výsluní – centrální světlík“, v celkové výši 108.416 Kč vč. 21 % DPH, která nedosahuje výši rozpočtové rezervy uvedené ve smlouvě.

O.V.: Toto byla velice zajímavá akce. Připravovala se tři roky, byla technicky velice obtížná. Konstrukce je atypická, nemohly se provést sondy do střechy, protože by se nejprve musely rozebrat části střechy, pak by se projektovalo, pak by se konstrukce vyráběla, a mezitím by rozebranou střechou do objektu teklo. Vycházelo se tedy z výkresů, které jsou, a z toho, co se dalo zaměřit, se vyprojektoval světlík. Když se to při montáži světlíku rozebralo, ukázalo se, že konstrukce kolem světlíku je nedostatečná, musí se upravit, atd.

Celá akce nakonec proběhla velice dobře během několika dnů. Přijel obrovský jeřáb, který světlík sundal a dal tam nový. Zúčastnil jsem se a mohu potvrdit, že to firma prováděla velice šikovně. Vícepráce jsou ve zmíněné výši, ale je to kryto rozpočtovou rezervou, která je uvedena ve smlouvě. Tedy to nejsou peníze navíc, trochu se s nimi počítalo.

Bytová výstavba za Západním sídlištěm

S transportem stavebního materiálu na staveniště bytových domů za Západním sídlištěm, kde je investorem MAS a staví to firma Otto Davida, jsou obrovské problémy, lidé se bouří a píší petice. Možná řešení nastínil starosta Jiří Peřina.

„Nákladní těžkotonážní vozy se musí na stavbu nějak dostat. Vozí se tam panely, beton, štěrk, tedy veškerý stavební materiál. Ve stavebním povolení je určenou cestou pro transport ulice U školky, tzn. přímo před školkou, kde se pohybuje velké množství dětí, maminek, které vozí děti do školky autem a potřebují někde zaparkovat. Často tak blokují prostor, který potřebují velké nákladní vozy k průjezdu. Proto stavebník hledá alternativní cesty. Využívá k tomu např. ulici Na Výrovně, kde jsou řadové domky. Jejich majitelům to vadí, takže se odevšad, kudy stavební technika projíždí, scházejí petice. Z pozice města, které musí hájit zájmy všech občanů, bereme trasu ulicí U školky jako nejméně vhodnou. Další trasa už není možná, protože není vhodná pro těžkou techniku. Zkoušeli jsme i variantu, kterou se budeme dál zabývat, tzn. přes ulici Valdeckou, směrem dolů. Ovšem tam údajně nejsou odpovídající sklony, aby se technika vytočila a nedošlo k nehodě. Uvažovali jsme o tom, že bychom tam vybudovali nějakou obslužnou komunikaci, ale nejsou to naše pozemky a navíc je tu zmíněný technický problém. Přesto se tím budeme dál zabývat.

Vidíme zatím jako jedinou možnost rozmělnit dopravu do všech těch zmíněných ulic. Intenzitu dopravy ulicí U školky lze snížit tím, že ji pošleme i dalšími ulicemi, např. ulicí Na Výrovně. Obyvatelé zde chystají petici, a my je nedokážeme přesvědčit, aby to strpěli. Berou právo do svých rukou a silnici blokují vlastními automobily přesto, že na silnici není zákaz vjezdu nákladních aut. Zamezují průjezd, což je protizákonné a městská policie to musí řešit i ukládáním blokových pokut.

Mrzí mne, že se lidé nezamýšlí nad tím, že každému z nás něco vadí, co musíme strpět. Se stavbou se dlouhodobě uvažovalo, obyvatelé věděli, že se v této lokalitě dál bude stavět. Lidé si zvykli na tak komfortní život, že už jim vadí i průjezd nákladního auta kolem zahrady.

Okamžité řešení je jediné, rozmělnit dopravu do dalších ulic. Nejméně vhodná pro těžkou dopravu je ulice U Školky, kde jsou ohrožené malé děti.

Celkem má v této lokalitě být postaveno asi pět bytovek, letos bude hotová první. Tedy stavební ruch zde bude trvat několik let.

Budeme se snažit vyřešit obslužnou komunikaci mimo zástavbu, ale to je také otázka třeba jednoho roku nebo i víc, navíc znovu připomínám, pozemky nejsou města. Také bydlím v lokalitě, kde se staví, a musím to vydržet, protože jsem si toto místo k životu vybral.“ Marta ŠeVac

 

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
ObnovitPowered by AlwarDigital
Copyright © 2010 Podbrdské vydavatelství