Středa, 20. únor 2019

Podbrdské Noviny

Zprávy z regionu Podbrdsko, obce: Hořovice, Zdice, Žebrák, Komárov, Zbiroh, Mirošov, Btová, Cerhovice, Strašice, Točník, Tlustice

Banner

news menu leftnews menu right
Sotirios Zavalianis se stal EY Podnikatelem roku 2018 Středočeského kraje

Podnikatel rokuSotirios Zavalianis, zakladatel a majitel AKESO holding, a.s., která vlastní Rehabilitační nemocnici Beroun, se stal včera EY Podnikatelem roku 2018 Středočeského kraje.

PN Hořovicko Z HOŘOVICKÉ RADNICE PN 12/2018
čen
22
2018
Z HOŘOVICKÉ RADNICE PN 12/2018
Informace z regionu - Hořovicko
Napsal: Marta ŠeVac   

starosta Jiří PeřinaPoslední jednání rady města Hořovice se konalo ve středu 30. května. Informace k projednávaným bodům podali starosta Jiří Peřina a místostarosta Ondřej Vaculík.

 

Pozvánka na veřejné jednání zastupitelstva

Rada stanovuje datum konání veřejného zasedání zastupitelstva města na středu 20. 6. 2018 od 16 hodin v sále radnice.

Závěrečný účet města za r. 2017

Rada města Hořovice doporučuje schválit Zastupitelstvu města Hořovice podle § 84 odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, závěrečný účet města Hořovice za rok 2017, a to bez výhrad.

J.P.: Účetní závěrka byla přezkoumána Krajským úřadem Středočeského kraje, který neshledal žádné nedostatky. Hospodaření města je tedy v souladu se zákonem. Za loňský rok mělo město mírný schodek, zhruba ve výši 400 tisíc korun, které jsme pokryli kontokorentním úvěrem. Schodek byl způsoben intenzivní investiční činností.

Cyklostezka Hořovice – Kotopeky - Praskolesy

Město Hořovice schvaluje přípravu a podání žádosti o dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury na projekt „Cyklostezka Hořovice-Kotopeky“. Objednat zpracování žádosti u firmy Accon za cenu 45.000 Kč bez DPH.

O.V.: Ve skutečnosti se jedná o cyklostezku Hořovice - Kotopeky – Praskolesy a dál do Bavoryně, kde by se měla napojit na již hotovou cyklostezku. Tím pádem by bylo završeno propojení podél řek – Červený potok, Litavka, Berounka - až do Prahy. Snad bychom ty peníze i mohli dostat. Povedlo se také vyřešit majetkoprávní vztahy s majiteli pozemků, jichž je 22.

Projekt pro opravy zázemí u fotbalového hřiště

Rada souhlasí s nabídkou, podle které zpracuje Ing. Klíma, za cenu 175.450 Kč vč. 21% DPH, realizační dokumentaci stavby akce, nazvané „Sportovní areál - rekonstrukce tribuny a zázemí u fotbalového hřiště - Hořovice“. Objednat zhotovení projektu.

J.P.: Fotbalisté a fanoušci se dočkají lepšího zázemí. Zejména tribuna je značně poškozená, a už jsme měli obavy o zdraví diváků. Je to určitě dobrý počin, myslím si, že jeden z posledních ve sportovním areálu, protože těch počinů tam už bylo v poslední době uděláno hodně.

Dlážděná zůstane dlážděná

Rada souhlasí s nabídkou, podle které společnost STRABAG, a.s., za navýšenou cenu o 272.133 Kč vč. 21 % DPH na celkových 1.663.416 Kč vč. 21 % DPH, provede povrchovou úpravu komunikace v Dlážděné ulici zadlážděním z betonové dlažby BEST-URIKO II místo původně uvažovaného asfaltu (ABS). Předložit dodatek ke smlouvě o dílo.

O.V.: V současné době již v této ulici dělají Vodovody a kanalizace Beroun rekonstrukci kanalizace, až to bude hotové, bude následovat úprava povrchu. Pořád jsme tápali, jaký povrch by tam měl být. Podle projektu měl být povrch asfaltový. Pak přišli tamní obyvatelé s žádostí, že pokud se ulice jmenuje Dlážděná, tak přece nemůže být asfaltová. Nejprve jsme si mysleli, že by se zachovala původní dlažba a doplnila se novými kameny, ale realizační firma nechtěla za takový povrch převzít záruku, pak jsme chtěli, že by se to udělalo novým kamenem, ale to bylo velmi drahé. Vzhledem k tomu, že ulice není frekventovaná, padla by otázka, proč tak luxusní a drahý povrch v ulici, která je okrajová. Nakonec se to vydláždí betonovými kostkami, čímž se původní cena navýší o 272 tisíc korun. Nakonec jsme rádi i z důvodu stavebně technických: Kdyby byla totiž ulice asfaltová, zhoršila by se vlhkost zdiva starých, nepodsklepených domků. Dlažba umožňuje lepší vysychání podloží.

Nakládání s nebezpečným odpadem

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit změnu zřizovací listiny MSBNF, spočívající v rozšíření hlavní činnosti: Provozování zařízení k podnikání v oblasti s nakládáním s nebezpečnými odpady, tj. shromažďování, soustřeďování, sběr, třídění, přeprava, skladování, využívání a odstraňování nebezpečných odpadů.

O.V.: Chceme, aby sběrný dvůr provozovaly naše Technické služby MSBNF. Po všech procesních průtazích by měla být v nejbližší době podepsána smlouva s realizační firmou. Stavba sběrného dvora není časově náročná, mohla by být hotová do konce října. Po prohlídce skládky ve čtvrtek 31. května víme, že stavba sběrného dvora je nezbytně nutná. Na skládku jezdí spousta velkých aut a občan s přívěsným vozíkem může mít pocit, že velmi zdržuje, protože se s ním musí vypisovat formulář a nevrlí řidiči to dají najevo. Režim prostě není příjemný pro toho, kdo tam jede s velkoobjemovým odpadem a pak si musí vyjet někam nahoru na skládku a tam to vyložit. Správně by člověk měl mít holinky a helmu. Jede bahnem, pak ještě na skládce často píchne. U nás bude organizovaný sběrný dvůr, zpevněná a čistá plocha. Bude tam stálá služba, která za provoz bude odpovídat.

J.P.: Nyní probíhá správní řízení mezi provozovatelem skládky a stavebním úřadem. Kontrolní prohlídku vyvolal stavební úřad. Zúčastnili jsme se jako účastníci řízení – majitel pozemku a příjemce poplatků za skládkování. Za město se zúčastnili místostarosta O. Vaculík a radní K. Pelikán. S provozovatelem máme smlouvu, která má platnost do roku 2023 za výhodných podmínek pro obyvatele.

O.V.: Smyslem prohlídky bylo udělat kontrolní měření, které bylo zahájeno. Ovšem výsledky zatím neznáme.

Marta ŠeVac

Aktualizováno Středa, 27 Červen 2018 07:04
 

This content has been locked. You can no longer post any comment.Powered by AlwarDigital
Copyright © 2010 Podbrdské vydavatelství