Středa, 16. leden 2019

Podbrdské Noviny

Zprávy z regionu Podbrdsko, obce: Hořovice, Zdice, Žebrák, Komárov, Zbiroh, Mirošov, Btová, Cerhovice, Strašice, Točník, Tlustice

Banner

news menu leftnews menu right
Středočeský kraj bude podporovat studium praktických sester

sestraK podporovaným oborům vzdělání v rámci strategie podpory odborného vzdělávání ve Středočeském kraji přibude podle rozhodnutí krajských radních obor praktická sestra.

„Chceme zvýšit zájem o studium praktických sester. Na trhu je kvalifikovaných pracovníků v tomto oboru vážný nedostatek,“ uvedl radní pro oblast bezpečnosti a zdravotnictví JUDr. Robert Bezděk (ANO 2011).

Podle radního pro oblast školství Prof. MUDr. Zdeňka Seidla (ČSSD) je kraj zřizovatelem sedmi středních zdravotních škol. „Na nich bude obor praktická sestra zařazen do stipendijního programu,“ uvedl Zdeněk Seidl.

PN Hořovicko Obchvat Hořovic je po desetiletích na dosah
Kvě
11
2018
Obchvat Hořovic je po desetiletích na dosah
Informace z regionu - Hořovicko
Napsal: Ondřej Vaculík   

První žena hejtmanka navštívila Hořovice. Zleva: místostarosta Hořovic O. Vaculík, hejtmanka J. Jermanová Pokorná a J. Jenčíková. Foto: Jan Šinágl.Objezd, tedy „východní obchvat Hořovic“ byl hlavním tématem setkání Jaroslavy Pokorné Jermanové, hejtmanky Středočeského kraje, s občany a představiteli Hořovic ve středu 25. dubna v divadelním sále hořovické radnice. Hejtmanka spolu s Jarmilou Jenčíkovou, zástupkyní ředitele KÚ pro sekci finanční a územní správy, objasnila aktuální stav příprav projektu výstavby východního obchvat, o němž se v Hořovicích mluví více než třicet let a jehož příprava na úrovni úvodní studie se váže už k roku 2002.

 

Dozvěděli jsme se, že od té doby se jednak upřesnila trasa první etapy obchvatu, a také se podařilo vyřešit (až na výjimky) výkup pozemků pod budoucím tělesem obchvatu. Jak hejtmanka Pokorná Jermanová připomněla, stavba ochvatu nemá povahu „veřejně prospěšné stavby“, takže majetkoprávní vztahy nelze řešit zjednodušeně třeba až během stavby.

Důležité je, že na I. etapu, která končí křižovatkou na lochovické silnici, by bezprostředně měla navazovat etapa II., jež by převedla tranzitní dopravu až na příbramskou silnici přes Felbabku. Tato druhá etapa má ještě jednu variantu, podle níž by obchvat „obchvátil“ z východu také i Felbabku a vyústil na příbramskou silnici nad Rejkovicemi. Obě verze se však budou teprve projednávat.

Dozvěděli jsme se také, že s výstavbou by se mohlo začít již koncem roku 2019, pokud nedojde k něčemu nepředvídanému. Peníze nejsou takovým problémem jako získání pozemků. Ačkoliv východní obchvat je drtivou většinou obyvatel považován za více než obecně prospěšnou stavbu, která má ulevit zejména téměř sedmitisícové aglomeraci Hořovic, přesto má své odpůrce. I ti na setkání s hejtmankou projevovali svůj názor. Realizace pouze I. etapy je nepřijatelná pro obec Lochovice. Navíc v současné situaci ani není možné navést kamionovou dopravu směrem na Lochovice a pak po jižní části Lochovic na Příbram vzhledem k neúnosnému mostu a nepřípustnému zúžení vozovky v úseku Lochovice - Rejkovice. To je také důvod, proč Krajská správa a údržba silnic a Dopravní inspektorát Policie ČR v Berouně neschválily alespoň dílčí opatření navržené městem, spočívající v navedení kamionové dopravy právě na hlavní tah Zdice (resp. Bavoryně) – Příbram.

K této problematice paní hejtmanka poznamenala, že je třeba hájit také zájmy menších obcí, aby naše negativní civilizační důsledky nakonec nenesli zejména ti nejslabší.

Proto se všeobecněji přijatelným jeví komplexní řešení celého obchvatu, které v žádné z případně dotčených obcí nezhorší dopravní zátěž.

Na dotaz, zda tedy Kraj určuje či odpovídá za dopravní režim v obcích, paní hejtmanka odpověděla, že spadá do správy a odpovědnosti každé obce, jakým způsobem si bude dopravu regulovat. K tomu nutno ovšem dodat, že všechna místními samosprávami navržená dopravní opatření ale musí schválit jak Dopravní inspektorát Policie ČR, tak také správci či majitelé komunikací, jichž se má dopravní opatření týkat. V případě Hořovic došlo zatím k zamítnutí všech návrhů na omezení kamionové dopravy v centru města, takže východní obchvat je jediným řešením pro odlehčení těžké dopravní zátěže ve městě, ozdravění klimatu a zvýšení bezpečnosti slabších účastníků silničního provozu.

Proto také hořovická samospráva na realizaci tohoto dopravního díla aktivně spolupracuje se všemi zainteresovanými složkami a činiteli. Domnívám se také, že výstavba východního obchvatu bude na předním místě volebních programů všech politických uskupení v podzimních komunálních volbách.

Veřejná debata se dotkla také chybějící cyklostezky podél komunikace Hořovice – Žebrák, ačkoli snahy o její zřízení byly. Jarmila Jenčíková vysvětlila, že cyklostezky zpravidla nelze zahrnout do jednoho (stejného) projektu na silnici, případné dotace plynou z různých zdrojů, které nelze slučovat. Obce si ale mohou cyklostezky vybudovat samy ze svých prostředků či jiných dotačních výzev. Zároveň je ovšem mohou budovat pouze na svých pozemcích a ve svém katastru. Tak by „hořovická“ cyklostezka na Žebrák končila někde za železničním viaduktem u cedule „konec Hořovic“ – a to je hodně málo.

Nicméně ve spolupráci s obcí Kotopeky a Praskolesy by měla vzniknout nová cyklostezka podél Červeného potoka. Největší nesnází tohoto díla je opět výkup pozemků, v případě hořovického katastru jde o dvaadvacet majitelů. Ale i tuto záležitost se konečně podařilo vyřídit.

Na půdě Hořovic hejtmanka – žena stála v historii asi poprvé. Osobně jsem byl jejím nepapalášským a nepopulistickým, nýbrž věcným a přitom vstřícným vystupováním mile překvapen. Jaroslava Pokorná Jermanová také naše palčivé místní problémy uvedla do širších souvislostí v rámci celého Středočeského kraje, což si často neuvědomujeme.

Ondřej Vaculík, místostarosta Hořovic

 

This content has been locked. You can no longer post any comment.Powered by AlwarDigital
Copyright © 2010 Podbrdské vydavatelství