Středa, 19. září 2018

Podbrdské Noviny

Zprávy z regionu Podbrdsko, obce: Hořovice, Zdice, Žebrák, Komárov, Zbiroh, Mirošov, Btová, Cerhovice, Strašice, Točník, Tlustice

Banner

news menu leftnews menu right
Písmena 2018 s Army muzeem Zdice

Věříme v demokracii...Jako každoročně pořádá Army muzeum Zdice v sobotu 15. září historicko-vojenskou akci Písmena 2018. Akce je vhodná pro celou rodinu a bude nač se dívat. Při akci budou vidět tábory vojsk z 1. a 2. světové války, činnost VÚ Jince, práce hasičů či záchranářů. Nebudou chybět ani bojové ukázky z 1. a 2. světové války či sovětské tanky T 34 a SU 100. Začínáme v 10 hodin! Více informací se dozvíte v přiloženém plakátu. Ivan Herák místopředseda Army muzea Zdice

PLAKÁT

PN Hořovicko V Hořovicích se sešli pedagogové z celého regionu
Bře
12
2018
V Hořovicích se sešli pedagogové z celého regionu
Informace z regionu - Hořovicko
Napsal: Radka Kočová   

Na konferenci vystoupil i Pavel Schneider z odboru školství, mládeže a sportu KÚ Středočeského kraje. Na území Hořovicka působí 26 základních a mateřských škol. S jakými problémy se potýkají jejich zřizovatelé i samotní pedagogové? Co se v oblasti školství podařilo zkvalitnit a kde jsou rezervy? Nad tím se zamýšleli účastníci konference s názvem Vzdělávání v regionu Hořovice. Navíc zde byl představený projekt Místní akční plán ORP Hořovice (MAP), jehož nositelem je Místní akční skupina Karlštejnsko.

 

Akce se uskutečnila ve čtvrtek 22. února v hořovickém Společenském domě. Než se ke slovu dostali zástupci kraje, obcí, škol, hořovické knihovny i Střediska volného času Domeček Hořovice, ředitelka Základní a Mateřské školy Zaječov a členka řídícího výboru MAP Marie Ernestová zmíněný projekt představila. „Do škol a školských zařízení vám nepřinese přímé investice, může však vytvářet možnosti pro čerpání dotačních titulů prostřednictvím Místních akčních skupin, Ministerstva pro místní rozvoj a dalších dotačních titulů, které budou v budoucnu vypsané,“ uvedla Marie Ernestová.

Projekt MAP byl zahájený 1. července 2016 a má být završený 31. května 2018. Účastníci konference zhodnotili dosavadní činnost. Kromě jiného zde také zaznělo, že jeho hlavním záměrem je rozvoj kvalitního vzdělávání a že nelze vyloučit určitou podobnost se školským úřadem okresů, jehož absenci v řízení a koordinaci škol někteří pedagogové zaznamenávají.

Z jednání konference vyplynula řada konkrétních potřeb. Jednou z nich je podpora ředitelů jako klíčových aktérů vzdělávání – zejména v oblasti legislativy a ekonomiky. Ředitel by měl být spíše pedagogický lídr a manažer lidských zdrojů, než úředník a ekonom. Zásadní je i téma předškolního vzdělávání, kdy zástupci regionu zastávají názor, že by se nemělo zavádět plošné přijímání dětí od 2 let. Rozhodující by měly být materiální a personální možnosti konkrétních mateřských škol. V závěrech konference je zmíněno i využití SOŠ Hořovice a místních firem i podniků, jako jsou dny otevřených dveří či workshopy s odborníkem z praxe.

Projekt MAP určí priority a další potřeby vzdělávání v regionu. Navazující MAP II. je má uvést do praxe. Foto + text: Radka Kočová.

 

This content has been locked. You can no longer post any comment.Powered by AlwarDigital
Copyright © 2010 Podbrdské vydavatelství