Středa, 18. červenec 2018

Podbrdské Noviny

Zprávy z regionu Podbrdsko, obce: Hořovice, Zdice, Žebrák, Komárov, Zbiroh, Mirošov, Btová, Cerhovice, Strašice, Točník, Tlustice

Banner

news menu leftnews menu right
Pojeďte s námi na výlet do Telče

Náměstí Zachariáše z Hradce TelčZákladní organizace Českého zahrádkářského svazu Hořovice zve občany na zájezd do města Telč, které je od roku 1992 zapsáno na Seznamu světového a přírodního dědictví UNESCO.

PN
Pro
31
2017
Tříkrálová sbírka 2018
Informace z regionu - Berounsko
Napsal: Jitka Papežová   

Tříkrálová sbírka

Tříkrálovou sbírku, největší dobrovolnickou akci v naší zemi, již osmnáct let pořádá Charita ČR. Její výnos na Berounsku bude letos určen na podporu terénní péče o staré a nemocné. Jedná se klienty, kteří využívají péči ve svých domácnostech, prostřednictvím charitní pečovatelské a asistenční služby Charity Beroun.

 

Od 1. do 14. ledna 2018 můžete v Berouně a okolí potkat skupinky králů v kostýmech i bez, děti i dospělé. V našem regionu začne sbírka v Kostele Nanebevzetí Panny Marie v Počaplech, po novoroční mši, v neděli 1. ledna 2018. V průběhu dalších dvou týdnů se tradičně během svých podvečerních schůzek od středy do pátku koledování ujmou skauti berounského střediska Radost a Naděje. Tři krále budete také moci potkat na Husově náměstí, kam s písničkou vyrazí děti z Katolické mateřské školy.

Na pátek 5. ledna je naplánované koledování na Tetíně, a o víkendu pak na Zavadilce, v Chrustenicích, Suchomastech, Nenačovicích, Nových Přílepech, v Louníně, Tmani, Bítově a v Koněprusích. Tradičně se můžete těšit na družinu koledníků na koních, kdy požehnání sousedům přinese skupina dospělých a dětí s hudebními nástroji od Lochovic přes Netolice do Obory. Pěvecký soubor Comodo zve všechny na svůj první Tříkrálový koncert v berounském kostele sv. Jakuba v sobotu 6. 1. od 15 hodin a druhý, v neděli 7. 1. od 16.30 hodin do kostela sv. Václava v Loděnicích kde bude Tříkrálová kasička umístěna u vstupu do kostela.

„Děkujeme všem, kteří nám na ulicích půjdou naproti či otevřou své dveře, zazpívají si s námi a podělí o radost“ dodala Jitka Papežová, koordinátorka Tříkrálové sbírky berounské charity.

Pro případ záměny Tříkrálové sbírky s jinou sbírkou bych ráda upozornila, že Charita ČR je jedinou organizací pověřenou pořádáním sbírky. Ta má ustálená pravidla a o pravosti koledníků je možno se přesvědčit. Není důležité, jak početná skupinka dětí - králů vás přijde navštívit, ani jestli všichni budou v bílém či mají korunky. Přítomnému vedoucímu skupinky musí být více než 15 let, zodpovídá za vykoledovanou částku, má u sebe svůj občanský průkaz a Průkaz vedoucího skupiny koledníků s údaji o sobě a čísle kasičky. Dále u sebe má Osvědčení o oznámení sbírky vydané Magistrátem hl. m. Praha. Koledníci budou mít připnutý kulatý odznáček pro koledníky, a s sebou balené cukry a kalendáříky s logem Tříkrálové sbírky a hlavně s sebou tříkrálovou pokladničku. Kasičky jsou bílé, opatřené logem Charity ČR, zapečetěné na berounském Městském úřadě a opatřené číslem, razítkem a podpisem úředníka finančního odboru. Vedoucí skupinek by vám také měl být schopen říct o záměru využití vybraných finančních prostředků.

Aktualizováno Pátek, 26 Leden 2018 08:17
 

This content has been locked. You can no longer post any comment.Powered by AlwarDigital
Copyright © 2010 Podbrdské vydavatelství