Pondělí, 25. březen 2019

Podbrdské Noviny

Zprávy z regionu Podbrdsko, obce: Hořovice, Zdice, Žebrák, Komárov, Zbiroh, Mirošov, Btová, Cerhovice, Strašice, Točník, Tlustice

Banner

news menu leftnews menu right
Obnova hořovického kina

kino HořoviceVe čtvrtek 4. dubna od 18 hodin proběhne v budově kina v Pražské ulici v Hořovicích veřejná prezentace projektu „Obnova hořovického kina“.

Jedná se o projekt rekonstrukce budovy kina, který připravili architekti Adam Wlazel a Kateřina Vídenová pod záštitou města Hořovice. Po prezentaci bude následovat otevřená diskuse.

Hlavním záměrem rekonstrukce je zachování podoby této unikátní budovy a kinosálu, který by mohl opět začít vítat diváky. Ve studii není opomenuto ani přilehlé okolí, které by po rekonstrukci pozvedlo vizáž Pražské ulice. O detailní popis celé rekonstrukce se postarají výše zmínění architekti a s návštěvníky jsou připraveni diskutovat. Akce se zúčastní i zástupci města Hořovice.

Alena Ratajová, DiS., koordinátor KPSS, protidrogový koordinátor, manažer prevence kriminality MěÚ Hořovice

PN
Dub
11
2018
Reakce Jana Kyselého na příspěvek pana místostarosty V. Havlíka na FB:
Napsal: Jan Kyselý   

1) „Hluk takřka 0%“. Nějak si nedovedu představit 90 mlčících dětí… Nehledě na případný provoz záchranářské techniky. (Vzpomínám si na pravidelné stížnosti místních z Hořovic při občasném výcviku, kdy „na volno“ bublal za hasičárnou žebřík.)

2) Druhá věc je tvar a velikost kraje. Stačí se podívat na mapu. Pro Kralupy, Mělník, Mladou Boleslav, Nymburk, Kolín, Čáslav je spádovou oblastí co? To budou odevšad jezdit do Zaječova? Dvě hodiny tam a dvě hodiny zpátky? Mluvím o specifiku Středočeského kraje, na rozdíl např. od Karlovarského kraje, kde už areál mají. Viz i níže bod 6. Takže srovnání s KV je fajn, ale rozhodně ne ve všech ohledech relevantní.

Odkaz na článek je zde: https://zajecov.cz/clanky/izs-areal-pro-deti-v-zajecove/

Dobrý den pane Havlíku,

…vzhledem k tomu, že sloužím ve Školním a výcvikovém zařízení HZS ČR sídlícím v multifunkčním areálu HZS ČR ve Zbirohu a vzdělávání v oblasti IZS se léta věnuji, myslím, že dokážu alespoň rámcově takový záměr realisticky posoudit.

Zejména – uvedený článek na stránkách obce Zaječov realistický není ani zdánlivě. Jsou v něm uvedeny pouze přínosy. Část z nich je „zbožným přáním“, část z nich lehce vyvratitelná, část nemá souvislost s vybudováním areálu IZS a jedna část je alespoň předpokladatelná. Negativní dopady zde nejsou brány vůbec v potaz.

Pokusím se několik „nepravd a dezinformací“ uvést na pravou míru.

1.Není pravda, že prostředky pro kraj a pro obec jsou „z jedné kapsy“. Nejsou. Stačí si prostudovat příslušné předpisy. Dále darování (rozsáhlých) pozemků za 1 Kč rozhodně není „běžnou praxí“; a to ani tehdy, je-li darující, v tomto případě obec, partnerem projektu.

K tomu dodávám, že i pro obce, resp. zastupitele platí povinnost jednat s péčí řádného hospodáře (č. 89/2012 Sb., NOZ).

Bylo by zajímavé vyčíslit „příjmy z tohoto území v budoucnu“. Orientačně, při výměře pozemků 64 000 m2 a ceně za zemědělskou půdu 20 Kč/m2 je celková cena 1,280.000 Kč. V případě vynětí z půdního fondu a určení k jinému účelu, a dále v případě zasíťování pozemku, je samozřejmě výsledná částka výrazně vyšší. V obci se metr zasíťovaného pozemku prodával kolem 550 Kč. Při ceně 500 Kč/m2 jsme rázem na 32,000 000 Kč. V článku hodnota pozemků není vyčíslena, stejně tak budoucí příjmy. Nelze tedy odvodit, zda jsou odpovídající.

2.V článku a připojené dokumentaci si protiřečíte. Nejde jen o „několik buněk, jeden domek a pár desítek metrů komunikací“. Stačí si prohlédnout fotografie. Jestliže plán hovoří o areálu IZS včetně parkoviště na zasíťovaném pozemku o rozloze 64 000 m2, pak stavební zásahy z principu nejsou zanedbatelné. Prostě být nemohou – buď hovoříme o areálu IZS s příslušnou infrastrukturou, nebo o „neradikálním zásahu do krajiny“ (navíc na hranici CHKO). Ale obojí nelze. Nelze mít areál s parkovištěm, příjezdovou komunikací, dopravním hřištěm, budovami a podle fotografií i s nádrží, a zároveň nezasahovat do krajiny. To se vzájemně vylučuje.

3.Totéž se týká dopravy. Areál má sloužit pro celý Středočeský kraj. Pokud má být jeho provoz alespoň trochu efektivní a tak přinášet obci prostředky, není možné, aby se doprava v obci „zvedla zcela minimálně“. Bohužel, jde o další protimluv typu „všechno bude perfektně fungovat, nic vás to nebude stát a vlastně se nic nezmění“.

Zmiňujete obchody a pohostinství, uvedu na tomto místě jednu úvahu – všichni návštěvníci budou na oběd a do obchodu chodit pěšky, aby nezvyšovali dopravní zatížení obce…

4.Není pravda, že technika IZS v obci bude v případě problému využita „pro blaho místních občanů“. To je hodně zavádějící nepravda. Věřím, že pramení z neznalosti koncepce a fungování IZS. Doporučuji opět příslušné předpisy. (IZS je „systém“ nikoli prostředky, které patří jednotlivým vlastníkům a jejichž použití musí být právně upraveno.) Nevylučuji použití určité techniky pro likvidaci mimořádné události. Faktem ale je, že by bylo takové využití naprosto výjimečné a za velmi specifických podmínek. Zcela jistě ne pravidelné a běžné. Navíc zde očividně dochází k nepochopení principu výuky, resp. ukázek.

V článku rovněž není uvedeno, o jakou konkrétní techniku by se jednalo. (Nechme nyní stranou to, kdo by ji obsluhoval…) Je zde jen jakýsi obecný příslib „pro blaho místních občanů“. Inu, „slibem nezarmoutíš“.

5.Dále se věnuji „obecním záležitostem“, z nichž některé jsou zmíněny ve Vašem článku.

V části obce Dolní Kvaň je 6 bytových domů a řada rodinných domů, tedy největší koncentrace obyvatelstva v obci. Dospělých i dětí.

- Za několik desítek let nebyla do této části obce přivedena pitná voda. Před necelými 6 lety bylo používání zavedené nepitné vody zakázáno, včetně mytí a praní. Používat se může pouze ke splachování WC. Znamená to, že nebude-li 64 000 m2 převedeno za 1 Kč na Středočeský kraj a ten zde nebude investovat slíbené prostředky, obyvatelé Dolní Kvaně se zavedení pitné vody nedočkají? Z článku by to mohlo vyplývat, což by bylo jistě poněkud zavádějící. Nebo je v současné době budován nový vodovod do této části obce?

U kanalizace je to samozřejmě obdobné.

- Pro parkování turistů by místo budování nového parkoviště postačilo odstranit jednu jedinou dopravní značku u točny pod bytovými domy (kde už turisté navíc stejně parkují). Návrh na její odstranění je na obecním úřadu více než 2 roky. Úprava povrchu novým kamenivem a případně jednoduchý přístřešek pro turisty s lavicí by byl jen „třešničkou na dortu“, dohromady do 20 000 Kč. Bez nutnosti budování čehokoli na zelené louce. To, jak nyní toto místo vypadá, nebudu raději zmiňovat. Znamená to, že takto bude vypadat (bez areálu) i nadále?

A mimochodem, nevím nic o tom, že by se místní chtěli turistů „zbavovat“. Ano parkování je zatím problém. Ale turisté? Ne, naopak.

- Požadavek na adekvátní osvětlení prostoru kolem bytových domů je na obecním úřadu také už několik let. (Srovnání – 2 lampy u 6 bytových domů versus osvětlení obdobné plochy u Obecního úřadu…) Že by i tato investice byla závislá na prostředcích kraje, nebo je to záležitost obce a jejich priorit? (B je správně.)

- Přesto, že v bytových domech a přilehlém okolí je největší koncentrace dětí, dětské hřiště zde nikdy nebylo postaveno. Na rozdíl od jiných částí Zaječova. Přesto, že pozemek v okolí bytovek je obecní. S lehkou nadsázkou - znamená to, že když budou rodiče z Dolní Kvaně souhlasit s projektem areálu IZS, mohou v otevírací době své děti posílat hrát si na dopravní hřiště? Nebo je to opět záležitostí obce? (B je správně.)

- Předpokládám, že pro dopravu dětí by sloužila komunikace na Dolní Kvaň. Bohužel, na rozdíl od ostatních komunikací v Zaječově, kde se budovala rovněž kanalizace a které byly kompletně opraveny, je tato komunikace pouze „záplatována“ a její stav se bude zcela jistě dále rychle zhoršovat. Ledaže – kdybychom souhlasili s areálem, kraj by nový povrch zaplatil? Vlastníkem této komunikace je ale obec. Atd. (Takže opět B je správně).

Jen na okraj zmíním, že na území obce je lom a pod ním zmíněná silnice. A dále, že Zákon o pozemních komunikacích (č. 13/1997 Sb.) jednoznačně upravuje její znečišťování, resp. povinnost čištění. Děje se to. Tak často, že nikdo z Dolní Kvaně nejezdí do myčky, protože by to bylo po první cestě kolem lomu zbytečné.

6. V článku je napsáno, že kraj, kromě počáteční investice, „by měl dávat okolo 8 mil. Kč na roční provoz areálu“. To je na první pohled impozantní částka – 8 mil. ročně! Ovšem je zde opět zádrhel. Je napsáno „by měl“. Takže může, ale nemusí? Dobrá, to může být ošetřeno smluvně. Ale není zde ani slůvko o tom, jak dlouho. Do příštích voleb? Navždy? Rok? Co bude v případech, že a) kraj tyto peníze mít nebude, b) z dalších voleb vzejde krajské zastupitelstvo, které bude mít jiné cíle, c) stávající krajské zastupitelstvo „si to prostě rozmyslí“ (příp. po vypršení nutné lhůty pro provozování), d) nikdo neodhadl poptávku po využití areálu (nebo odhad vůbec neudělal!). Ve všech těchto případech zůstane v obci oplocený, chátrající areál o rozloze 40 000 m2, velice problematicky využitelný pro cokoli jiného. Jaká jsou tato rizika? Malá, zanedbatelná, nebo reálná? Pro jejich posouzení není od věci si projít plány kraje a oproti tomu realizované projekty. Případně „téměř jisté“ sliby. Udělal to někdo ze zastupitelstva obce?

7. „Konečný plus je jednoznačně ten, že Zaječov vystoupí z anonymity cca 1 200 obcí…“ O zviditelnění obce jsme byli každý rok intenzivně ujišťováni během Rally Příbram, zatímco byl Zaječov jako jediná obec na trase, (navíc mimo okres Příbram), téměř celý uzavřen a sešněrován pruhovanou páskou. Také jsme byli, stejně jako v článku, ujišťováni o pozitivním dopadu rally na tržby obchodů a pohostinství. Ne náhodou se nic z toho nekonalo. Zaječov se neproslavil, tržby naopak poklesly, protože nebylo možné se nikam dostat, závodníci, týmy i přespolní se stravovali jinde. Takže „vystoupení z anonymity“ je spíše z kategorie zbožných přání, než „konečných jednoznačných plusů“.

Nyní jsou pozemky volně průchozí. Děti i dospělí zde sáňkují a lyžují, chodí na procházky, pouštějí draka, hrají si. Jak je z přiložených fotografií zřejmé, celý areál, 40 000 m2, by byl oplocen. Opět by ubyla plocha volné krajiny a vznikl by areál za plotem, přístupný jen bránou a v otevíracích hodinách. Přitom veřejná přístupnost krajiny je chráněna Zákonem o ochraně přírody a krajiny (č. 114/1992 Sb.).

Zaječov, obec na okraji CHKO Brdy, by měl a mohl „živit“ s tím související turistický ruch. Ten tady, zatím spíše spontánně už je. Jen nemá potřebné zázemí. Špatná zpráva je, že tento druh „obživy“ je střídmější a především méně okázalý. Dobrá zpráva je, že je daleko méně nákladný a lze k němu výhodně využít potenciál místa, který je úplně zadarmo. Vše je pouze otázka priorit. A vize.

(Veškeré uvedené předpisy v platném znění.)

Jan Kyselý, Kvaň, Zaječov

 


Powered by AlwarDigital
Copyright © 2010 Podbrdské vydavatelství