Pátek, 29. květen 2020

Podbrdské Noviny

Zprávy z regionu Podbrdsko, obce: Hořovice, Zdice, Žebrák, Komárov, Zbiroh, Mirošov, Btová, Cerhovice, Strašice, Točník, Tlustice

Banner

news menu leftnews menu right
Návštěvy v nemocnicích

nemocnice-horoviceZměny v režimu návštěv od pondělí 25. května v Nemocnici Hořovice a v Rehabilitační nemocnice Beroun.

Návštěvy od pondělí 25. května povolujeme postupně a zatím pouze za podmínky dodržování určitých pravidel. Prosíme veřejnost, aby tato pravidla respektovala.

Návštěvy jsou umožněny pouze po předchozí domluvě s primářem oddělení nebo ošetřujícím lékařem. Nadále vyzýváme všechny, kteří chtějí navštívit hospitalizovaného pacienta, aby o návštěvu žádali jen v nejnutnějších případech a snížili tak četnost návštěv v nemocnici na co nejnižší úroveň.

Více informací naleznete na našich webových stránkách.

MgA. Petra Horáková, tisková mluvčí

PN Berounsko Zdičtí hasiči hodnotili činnost za rok 2019
Bře
06
2020
Zdičtí hasiči hodnotili činnost za rok 2019
Informace z regionu - Berounsko
Napsal: Jana Smíšková   

Dosavadní starosta Jan Špaček převzal na výroční schůzi v pátek 31. ledna věrnostní stužku za 60 let členství ve SDH a čestnou medaili OSH Beroun za 32 let ve funkci starosty SDH Zdice. Na snímku spolu se starostou města Zdice Bc. Antonínem Sklenářem a velitelem zásahové jednotky Markem Pollakem. Výroční valná hromada SDH Zdice, který je nejstarším zdickým spolkem založeným v r. 1882, se konala v pátek 31. ledna v hasičské zbrojnici ve Zdicích za řízení starosty sboru Jana Špačka.

 

Jako hosté se zúčastnili delegáti z HZS (Hasičský záchranný sbor - Ing. Šimek), OSH (Okresní sdružení hasičů – Josef Štětka), starosta města Zdice Bc. Antonín Sklenář, delegáti ze SDH Suchomasty, Svatá, Hředle, Bavoryně, Chodouň, za Zdické noviny a Podbrdské noviny Mgr. Jana Smíšková.

V úvodu valné hromady přítomní vzpomněli minutou ticha členů, kteří zemřeli v uplynulém roce.

Výroční valná hromada vyslechla zprávu o činnosti SDH Zdice (má celkem 85 členů), zprávu velitele JPO, zprávu revizní komise, zprávu o činnosti mládeže. Na programu dále byla volba nového vedení SDH, delegátů na valnou hromadu okrsku a na shromáždění delegátů sborů, předání ocenění a schválení usnesení.

Z obsáhlých přednesených zpráv velitele JPO a mladých hasičů uvádím:

Zásahová jednotka má 24 členů – 1 velitele, 6 velitelů družstev, 6 strojníků a 11 hasičů. Velitelem je Marek Pollak. V roce 2019 poprvé jednotka zasahovala 7. ledna, naposledy 26. prosince. Celkem bylo zasahováno u 71 událostí – 20x požár (1 cvičení), 26x dopravní nehoda (1 cvičení), 12 technická pomoc, 4x planý poplach, 4x záchrana zvířat, 1x únik ropných produktů, 4x pohotovost na vlastní stanici. V katastru města Zdice bylo 30 událostí.

Během celého roku podstupuje výjezdová jednotka různé druhy výcviku, školení a stáží u HZS Beroun. Jednotka je dobře vybavena. Vybavení bylo v roce 2019 rozšířeno o nový dopravní automobil s přívěsem pro hašení v hodnotě 1 388 233 Kč (stát přispěl 450 000 Kč, Středočeský kraj 300 000 Kč, město 638 233 Kč). Byl také pořízen další bateriový vyprošťovací nástroj WEBER (i s řetězy stál 200 511 Kč).

Obsáhlá byla zpráva o činnosti mladých hasičů. Podle věku jsou rozděleni do několika kategorií: přípravka 5 dětí (3 - 6 let), mladší žáci 9 dětí (6 - 11 let), starší žáci 8 dětí (11 - 14 let), dorostenci 6 dětí (14 - 18 let). V současné době už má zájem o činnost mladých hasičů dalších 8 dětí. Činnost dětí, jejichž hlavním vedoucím je Radek Havrda, dalšími vedoucími jsou Barbora Roztočilová a Marie Stejskalová, je po celý rok velmi bohatá. Během roku 2019 měli 59 schůzek. Letní i podzimní soustředění bylo plné zábavy, ale také trénování hasičských dovedností.

Při Dnu otevřených dveří zdické hasičské zbrojnice, který byl 14. září 2019, připravili mladí hasiči ukázku požárního útoku zakončeného uhašením hořícího dřevěného domečku. Děti se zúčastňují závodů hry Plamen, v říjnovém branném závodě si nejlépe vedla přípravka, jejíž družstvo slavilo zasloužené vítězství. Oblíbené jsou schůzky v době adventu. Vedoucí dětí ocenili podporu činnosti od vedení SDH a města Zdice.

Důležitým bodem výroční valné hromady bylo zvolení vedení SDH Zdice na další období. Činnost ve funkci starosty ukončil po 33 letech Jan Špaček, novým starostou byl zvolen Jiří Valeš, náměstkem starosty Jan Špaček, velitelem sboru Marek Pollak, zástupcem velitele Jiří Zíma, strojníkem Michal Havrda a Jan Hájek, hospodářem Ivan Hněvkovský, jednatelkou Vendula Havrdová, vedoucím mládeže Radek Havrda, členy výboru Marie Stejskalová a Zdeněk Frolík.

Jako každý rok, tak i letos byla předávána ocenění. Stužky za věrnost (10 let) dostali Michal Havrda, Michal Sudík, Marie Stejskalová a Vendula Dolenská, stužku za příkladnou práci obdržela Eva Nováková. Dosavadní starosta sboru Jan Špaček převzal za 60leté členství ve SDH věrnostní stužku a za 32leté vedení zdického SDH čestnou medaili OSH Beroun, Marek Pollak byl oceněn za dlouholetou práci ve funkci velitele JPO.

V následující diskuzi poděkoval starosta města Bc. Antonín Sklenář zdickým hasičům za jejich činnost, velitel HZS Beroun Ing. Šimek poděkoval za práci výjezdové jednotky, starosta OSH Beroun Josef Štětka poděkoval za přípravu hry Plamen, konané v říjnu 2019 na Písmenech ve Zdicích. Delegáti jednotlivých SDH z okolních obcí popřáli zdickým úspěchy v další činnosti.

Po schůzi setrvali přítomní v družné zábavě.

Text + fota: Jana Smíšková.

 


Powered by AlwarDigital
Copyright © 2010 Podbrdské vydavatelství