Pátek, 29. květen 2020

Podbrdské Noviny

Zprávy z regionu Podbrdsko, obce: Hořovice, Zdice, Žebrák, Komárov, Zbiroh, Mirošov, Btová, Cerhovice, Strašice, Točník, Tlustice

Banner

news menu leftnews menu right
Návštěvy v nemocnicích

nemocnice-horoviceZměny v režimu návštěv od pondělí 25. května v Nemocnici Hořovice a v Rehabilitační nemocnice Beroun.

Návštěvy od pondělí 25. května povolujeme postupně a zatím pouze za podmínky dodržování určitých pravidel. Prosíme veřejnost, aby tato pravidla respektovala.

Návštěvy jsou umožněny pouze po předchozí domluvě s primářem oddělení nebo ošetřujícím lékařem. Nadále vyzýváme všechny, kteří chtějí navštívit hospitalizovaného pacienta, aby o návštěvu žádali jen v nejnutnějších případech a snížili tak četnost návštěv v nemocnici na co nejnižší úroveň.

Více informací naleznete na našich webových stránkách.

MgA. Petra Horáková, tisková mluvčí

PN Berounsko STRUČNĚ ZE ZDIC PN 1/2020
Led
24
2020
STRUČNĚ ZE ZDIC PN 1/2020
Informace z regionu - Berounsko
Napsal: – sm –   

Návštěva starosty města Bc. Antonína Sklenáře a čestného občana Zdic faráře Josefa Jonáše seniory v Domově V Zahradách moc potěšila, stejně jako vystoupení dětí MŠ za hudebního doprovodu ředitelky MŠ Mgr. Venduly Grossové. Město nezapomíná na obyvatele Domova V Zahradách

V pátek 13. prosince navštívil starosta města Bc. Antonín Sklenář spolu s čestným občanem města panem farářem Josefem Jonášem, členkami komise Sboru pro občanské záležitosti a dětmi MŠ naše nejstarší spoluobčany v Domově V Zahradách. V kulturním programu pěkně zpívaly děti MŠ za hudebního doprovodu paní ředitelky MŠ Mgr. Venduly Grossové a hrou na varhany také potěšil seniory pan Josef Jonáš. Po programu předal pan starosta společně s dětmi a členkami komise SPOZ obyvatelům domova dárky věnované městem a všem popřál spokojeně prožité Vánoce a všechno dobré v novém roce.

 

Poslední zdická telefonní budka slouží k výměně knih

Poslední telefonní budka, která se ve Zdicích nacházela před služebnou Policie ČR, měla z rozhodnutí provozovatele telefonních služeb přestat sloužit svému účelu a měla být odstraněna. Nakonec se tak nestalo a slouží dobré věci. Město Zdice ji za 1 000 Kč odkoupilo a nyní si v ní občané mohou zdarma vyměňovat knihy.

Stará hasičská zbrojnice prochází rekonstrukcí

Město Zdice má již několik let velice pěknou hasičskou zbrojnici. Nyní začalo provádět opravu budovy staré hasičské zbrojnice na Palackého náměstí, která nebyla do současné doby využívána. V uvedených prostorech vzniknou nové důstojné podmínky pro služebnu městské policie, parkování a údržbu vozidel. V horních patrech bude např. vybudován archiv města Zdice.

Oprava kapličky na hřbitově

Návštěvníkům hřbitova se líbí pěkně opravená kaplička. Majitelem hřbitova je římskokatolická církev. Město Zdice je jeho provozovatelem. V říjnu přišla na městský úřad občanka města Zdice, která nechce být jmenována, a sdělila, že přispěje na opravu kapličky na hřbitově. Jde o příklad hodný uznání. Zbylé peníze na opravu byly uhrazeny z rozpočtu města.

Děti školního klubu ZŠ vyráběly přání pro seniory v Domově V Zahradách

Žáci školního klubu zdické ZŠ si připravili vánoční přání pro seniory v Domově V Zahradách. Spolu s vedoucí školního klubu pí Marcelou Andrlíkovou zavítali v pondělí 16. prosince za seniory a předali jim připravená přání. Setkání bylo přínosné jak pro seniory, tak i pro žáky základní školy. Domů odcházeli žáci s hezkými pocity, že obyvatele domova seniorů svou návštěvou potěšili.

Tradiční hasičský ples

Sbor dobrovolných hasičů Zdice srdečně zve na svůj tradiční ples, který se koná ve Společenském domu Zdice v sobotu 20. ledna. Od 20.00 do 2.00 bude k tanci a poslechu hrát hudební skupina PROMĚNY BAND. Připravena bude bohatá tombola, občerstvení a raut. Společenský oblek nutný. Vstupné 99 Kč. – sm –

 


Powered by AlwarDigital
Copyright © 2010 Podbrdské vydavatelství